Thông tin công ty, doanh nghiệp - VietnamBiz

Doanh nghiệp mới nhất

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT HỒNG

Mã số thuế: 0800447735
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Hải Dương
Địa chỉ: Số 3, phố Đào Duy Từ, khu đô thị mới phía đông, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN ANH QUANG

Mã số thuế: 0800447862
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Hải Dương
Địa chỉ: Số nhà 97, phố Phạm Ngọc Khánh, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN TV THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 0800450417
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Hải Dương
Địa chỉ: Số nhà 35A/1022, khu 8, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Á – ÂU

Mã số thuế: 0800283879
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Hải Dương
Địa chỉ: Số nhà 114, Đường Nguyễn Thị Duệ, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU VIỆT NAM (VNC.GROUP)

Mã số thuế: 0800452502
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 12 Đường Nguyễn An, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ THÀNH TẠI HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0100108529-009
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 360, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 203 HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0800454926
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Hải Dương
Địa chỉ: Số nhà 193, phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG 656

Mã số thuế: 0800456384
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Hải Dương
Địa chỉ: Số nhà 43 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN THÀNH TÀI

Mã số thuế: 0800456426
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số nhà 691, đại lộ Lê Thanh Nghị, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG MẠNH

Mã số thuế: 0800458409
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Hải Dương
Địa chỉ: Lô 65, số nhà 71, khu đô thị phía đông Nam Cường, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG MẠNH

Mã số thuế: 0800458409
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Hải Dương
Địa chỉ: Lô 65, số nhà 71, khu đô thị phía đông Nam Cường, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CÔNG TY TNHH LINH DƯƠNG

Mã số thuế: 0800269391
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Hải Dương
Địa chỉ: Km2 Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN YẾN ANH

Mã số thuế: 0800289912
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Hải Dương
Địa chỉ: Khu 6, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỘC SƠN PHÁT

Mã số thuế: 0800459924
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Hải Dương
Địa chỉ: Số nhà 127 (lô 26.107), đường Thanh Niên, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỘC SƠN PHÁT

Mã số thuế: 0800459924
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Hải Dương
Địa chỉ: Số nhà 127 (lô 26.107), đường Thanh Niên, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRUNG SƠN

Mã số thuế: 0800291238
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Hải Dương
Địa chỉ: Lô 86-1.02, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 TẠI HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0101518648-002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Hải Dương
Địa chỉ: Khu 5, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MEGA GLOBE

Mã số thuế: 0800459868
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Hải Dương
Địa chỉ: Số 340 Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI HỮU PHONG

Mã số thuế: 0800237329
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Hải Dương
Địa chỉ: Số nhà 33 phố Trần Liễu, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN VƯỢNG TẠI HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0200559123-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Hải Dương
Địa chỉ: 84 Km 4 ĐL Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DƯƠNG HỒNG

Mã số thuế: 0800478885
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Hải Dương
Địa chỉ: Số nhà 760, đường Lê Thanh Nghị, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DƯƠNG HỒNG

Mã số thuế: 0800478885
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Hải Dương
Địa chỉ: Số nhà 760, đường Lê Thanh Nghị, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0800294006
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Hải Dương
Địa chỉ: Số nhà 45, phố Nguyễn Chế Nghĩa_, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ TÂN QUANG

Mã số thuế: 0800480154
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Hải Dương
Địa chỉ: Số nhà 15 ngõ 07, phố Bá Liễu, khu 05, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – VẬN TẢI HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0800498747
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Hải Dương
Địa chỉ: Số nhà 28, đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – VẬN TẢI HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0800498747
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Hải Dương
Địa chỉ: Số nhà 28, đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ – VỆ SĨ SƠN DƯƠNG

Mã số thuế: 0800296740
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Hải Dương
Địa chỉ: Số 3/215, đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DU LỊCH THIÊN VŨ

Mã số thuế: 0800501534
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Hải Dương
Địa chỉ: Số nhà 98 Ngô Hoán, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HÙNG CƯỜNG

Mã số thuế: 0800508120
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Hải Dương
Địa chỉ: Số nhà 757, Đại lộ Lê Thanh Nghị, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CÔNG TY CÔ PHÂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BXD

Mã số thuế: 0800305000
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Hải Dương
Địa chỉ: Số 42, lô 104, đường Thanh Bình, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

1 2 3 4 5 16,775