Thông tin công ty, doanh nghiệp - VietnamBiz

Doanh nghiệp mới nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUẾ CHI

Mã số thuế: 0600642344
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Xuân Thủy
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Xóm 2, xã Xuân Ninh, Huyện Xuân Trường, Nam Định

CÔNG TY TNHH PHẠM VĂN TUYNH

Mã số thuế: 0600642760
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Xuân Thủy
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Đội 5, xã Xuân Châu, Huyện Xuân Trường, Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY NÔNG NGHIỆP MIỀN BẮC

Mã số thuế: 0600644895
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Xuân Thủy
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Tổ 7, Thị trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Nam Định

CÔNG TY TNHH VIỆT HẠNH

Mã số thuế: 0600652705
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Xuân Thủy
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Xóm 1, xã Xuân Bắc, Huyện Xuân Trường, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON THỌ NGHIỆP

Mã số thuế: 0600654156
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Xuân Thủy
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Xóm 19 xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN XUÂN TRƯỜNG

Mã số thuế: 0600654188
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Xuân Thủy
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Tổ 10 Thị trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG XUÂN TÂN

Mã số thuế: 0600654170
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Xuân Thủy
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại xã Xuân Tân, Huyện Xuân Trường, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN KIÊN

Mã số thuế: 0600654124
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Xuân Thủy
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại xã Xuân Kiên, Huyện Xuân Trường, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN KIÊN

Mã số thuế: 0600654124
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Xuân Thủy
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại xã Xuân Kiên, Huyện Xuân Trường, Nam Định

TRƯỜNG MẦN NON XUÂN HOÀ

Mã số thuế: 0600654205
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Xuân Thủy
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Xuân Hoà, Huyện Xuân Trường, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN CHÂU

Mã số thuế: 0600654195
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Xuân Thủy
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại xã Xuân Châu, Huyện Xuân Trường, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN THƯỢNG

Mã số thuế: 0600654332
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Xuân Thủy
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại xóm 14 xã Xuân Thượng, Huyện Xuân Trường, Nam Định

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN TIẾN

Mã số thuế: 0600654300
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Xuân Thủy
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại xóm 5 – xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC B XUÂN VINH

Mã số thuế: 0600655858
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Xuân Thủy
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Xóm 14 Xuân Vinh, Huyện Xuân Trường, Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN XUÂN TRƯỜNG

Mã số thuế: 0600655897
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Xuân Thủy
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Thị trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN NGỌC

Mã số thuế: 0600655865
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Xuân Thủy
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Xuân Ngọc, Huyện Xuân Trường, Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN TIẾN

Mã số thuế: 0600655872
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Xuân Thủy
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC B XUÂN PHÚ

Mã số thuế: 0600656065
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Xuân Thủy
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Xóm Đông Thượng – Xuân Phú, Huyện Xuân Trường, Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN VINH

Mã số thuế: 0600656273
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Xuân Thủy
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Xóm 5 – Xuân Vinh, Huyện Xuân Trường, Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI HÙNG

Mã số thuế: 0600657164
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Xuân Thủy
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Xóm 1, xã Xuân Vinh, Huyện Xuân Trường, Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC B XUÂN PHONG

Mã số thuế: 0600657245
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Xuân Thủy
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Xuân Phong, Huyện Xuân Trường, Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC B XUÂN PHONG

Mã số thuế: 0600657245
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Xuân Thủy
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Xuân Phong, Huyện Xuân Trường, Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN KIÊN

Mã số thuế: 0600657238
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Xuân Thủy
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Xuân Kiên, Huyện Xuân Trường, Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN THƯỢNG

Mã số thuế: 0600657206
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Xuân Thủy
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Xuân Thượng, Huyện Xuân Trường, Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỌ NGHIỆP

Mã số thuế: 0600657414
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Xuân Thủy
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC B XUÂN NINH

Mã số thuế: 0600657358
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Xuân Thủy
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Xóm 7 – Nghĩa Xá – Xuân Vinh, Huyện Xuân Trường, Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC B XUÂN HỒNG

Mã số thuế: 0600657446
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Xuân Thủy
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Xóm 27 Xã Xuân Hồng, Huyện Xuân Trường, Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN BẮC

Mã số thuế: 0600657365
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Xuân Thủy
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Xóm 4 – xã Xuân Bắc, Huyện Xuân Trường, Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN BẮC

Mã số thuế: 0600657365
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Xuân Thủy
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Xóm 4 – xã Xuân Bắc, Huyện Xuân Trường, Nam Định

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN THUỶ

Mã số thuế: 0600657333
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Xuân Thủy
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Xóm 7 – xã Xuân Thuỷ, Huyện Xuân Trường, Nam Định

1 2 3 4 5 16,610