Ngân hàng - VietnamBiz

Danh mục: Ngân hàng

Lãi suất ngân hàng tháng 8/2019

Bảng so sánh lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy Lãi suất: %/năm Ngân hàng Kỳ hạn gửi tiết kiệm Không Kỳ Hạn 01 tháng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng Agribank 0,20 4,50 5,00 5,50 5,60 6,80 6,80 6,80 – Bắc Á […]

Lãi suất gửi tiết kiệm Công Thương Việt Nam ngày hôm nay.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy Lãi suất: %/năm Kỳ hạn Lãi suất Gửi tại Quầy Gửi Online Không kỳ hạn 0,10% 0,10% Từ 0 tháng đến 1 tháng 0,50% 0,50% Từ 1 tháng đến 2 tháng 4,50% 4,50% Từ 2 tháng đến 3 tháng 4,50% 4,50% Từ […]

Lãi suất gửi tiết kiệm Vietcombank ngày hôm nay tại Sở giao dịch

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy Lãi suất: %/năm Kỳ hạn Lãi suất Không kỳ hạn 0,10% 7 ngày 0,50% 14 ngày 0,50% 1 tháng 4,50% 2 tháng 4,50% 3 tháng 5,00% 6 tháng 5,50% 9 tháng 5,50% 12 tháng 6,80% 24 tháng 6,80% 36 tháng 6,80% 48 […]

Lãi suất gửi tiết kiệm VIB ngày hôm nay.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy Lãi suất: %/năm Kỳ hạn Từ 10 triệu – 100 triệu Từ 100 triệu – 1 tỷ Từ 1 tỷ – 5 tỷ Trên 5 tỷ 7 ngày 0,80% 0,80% 0,90% 0,90% 14 ngày 0,80% 0,80% 0,90% 0,90% 21 ngày 0,80% 0,80% […]

Lãi suất gửi tiết kiệm SHB ngày hôm nay.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy Lãi suất: %/năm Kỳ hạn Lãi suất Lãi suất bậc thang theo số tiền Lãi trả trước Lãi hàng tháng < 2 tỷ >= 2 tỷ Không kỳ hạn 0,50% 0,50% – – 7 ngày 1,00% 1,00% – – 14 ngày 1,00% […]

Lãi suất gửi tiết kiệm Sài Gòn (SCB) ngày hôm nay.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy Lãi suất: %/năm Kỳ hạn Lãi suất Cuối Kỳ Hàng Năm Hàng 6 tháng Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước Không kỳ hạn – – – – 1,00% – 1 tháng 5,40% – – – – 5,33% 2 tháng 5,50% – […]

Lãi suất gửi tiết kiệm Đại Dương ngày hôm nay.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy Lãi suất: %/năm Kỳ hạn Lãi suất Cuối Kỳ Trả trước Hàng Tháng Hàng Quý Không kỳ hạn 0,50% – – – 7 ngày 1,00% – – – 14 ngày 1,00% – – – 21 ngày 1,00% – – – 1 tháng […]

Lãi suất gửi tiết kiệm Phương Đông ngày hôm nay.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy Lãi suất: %/năm Kỳ hạn Lãi suất Tiết kiệm thông thường Tiết kiệm Online Tiết kiệm tích lũy tương lai Tiết kiệm 12 tháng lãi cuối kỳ Không kỳ hạn 0,50% – – – 1 tháng 5,30% 5,40% – – 3 tháng […]

Lãi suất gửi tiết kiệm Quốc Dân ngày hôm nay.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy Lãi suất: %/năm Kỳ hạn Lãi suất (%/năm) Cuối Kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Đầu kỳ Không kỳ hạn – 0,50% – – – – 7 ngày 1,00% – – – – – 14 ngày 1,00% – – […]

Lãi suất gửi tiết kiệm Nam Á ngày hôm nay.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy Lãi suất: %/năm Kỳ hạn Lãi suất Cuối kỳ Trả trước Hàng tháng Hàng quý Hàng 6 tháng Không kỳ hạn 1,00% – – – – 7 ngày 1,00% – – – – 14 ngày 1,00% – – – – 21 ngày […]

Lãi suất gửi tiết kiệm MBBank ngày hôm nay.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy Lãi suất: %/năm Kỳ hạn Lãi suất Không kỳ hạn 0,30% 7 ngày 1,00% 14 ngày 1,00% 21 ngày 1,00% 1 tháng 4,90% 2 tháng 5,30% 3 tháng 5,50% 4 tháng 5,50% 5 tháng 5,50% 6 tháng 6,50% 7 tháng 6,50% 8 […]

Lãi suất gửi tiết kiệm Maritime Bank ngày hôm nay.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy Lãi suất: %/năm Kỳ hạn Lãi suất Lãi hàng tháng Lãi trả trước Rút gốc từng phần Dưới 50 triệu Từ 50 triệu – 1 tỷ Từ 1 tỷ trở lên 1 tháng 4,90% 5,10% 5,20% 5,30% – 4,75% 2 tháng 5,00% […]

Lãi suất gửi tiết kiệm Đông Á ngày hôm nay.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy Lãi suất: %/năm Kỳ hạn Lãi suất Hàng Tháng Hàng Quý Cuối Kỳ 7 ngày – – 0,29% 14 ngày – – 0,29% 21 ngày – – 0,29% 1 tháng – – 5,30% 2 tháng 5,49% – 5,50% 3 tháng 5,47% – […]

Lãi suất gửi tiết kiệm BIDV ngày hôm nay.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy Lãi suất: %/năm Kỳ hạn Lãi suất Không kỳ hạn 0,10% 1 tháng 4,50% 2 tháng 4,50% 3 tháng 5,00% 5 tháng 5,20% 6 tháng 5,50% 9 tháng 5,60% 364 ngày 6,80% 12 tháng 7,00% 13 tháng 6,80% 15 tháng 6,80% 18 […]

Lãi suất gửi tiết kiệm Bảo Việt (BAOVIET Bank) ngày hôm nay.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy Lãi suất: %/năm Kỳ hạn Lãi suất Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước Không kỳ hạn 1,00% – – – 1 ngày – – – – 7 ngày 1,00% – – – 14 ngày 1,00% – – – 21 […]

Lãi suất gửi tiết kiệm Bắc Á ngày hôm nay.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy Lãi suất: %/năm Kỳ hạn Lãi suất Cuối Kỳ Hàng Tháng Hàng Quý Không kỳ hạn 1,00% – – 7 ngày 1,00% – – 14 ngày 1,00% – – 21 ngày 1,00% – – 1 tháng 5,50% – – 2 tháng 5,50% […]

Lãi suất gửi tiết kiệm Agribank ngày hôm nay.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy Lãi suất: %/năm Kỳ hạn Lãi suất Không kỳ hạn 0,20% Tiền gửi thanh toán 0,20% 1 tháng 4,50% 2 tháng 4,50% 3 tháng 5,00% 6 tháng 5,50% 9 tháng 5,60% 12 tháng 6,80% 13 tháng 6,80% 18 tháng 6,80% 24 tháng […]