Ngành nghề kinh doanh - VietnamBiz

Ngành nghề kinh doanh

Mã ngành Ngành nghề kinh doanh Doanh nghiệp
- Đối với ngành nghề kinh doanh có mục "Chi tiết", doanh nghiệp chỉ được kinh doanh các ngành nghề trong mục "Chi tiết" đã ghi; - Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành 1
(Chi nhánh phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện) 1
(Doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh các ngành nghề khi có đủ điều kiện, không được phép kinh doanh các ngành nghề khi chưa có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật) 1
(Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện) 3
(Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối vớ 3
(Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó khi đủ điều kiện kinh doanh. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật). 4
(Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo qui định của Pháp luật) 4
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện hoạt động theo đúng quy định của pháp luật) 1
*Lưu ý: Doanh nghiệp chỉ được hoạt động kinh doanh các ngành nghề đăng ký nêu trên khi thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa 1
Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) 1
Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác); 134
Bán buôn cà phê 71
Bán buôn cao su 5
Bán buôn chuyên doanh khác 162
G4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 3051
Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 30
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao 2
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế 21
Bán buôn đồ dùng gia đình 13
G4649 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 2915
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 6
Bán buôn đồ ngũ kim 2
Bán buôn đồ uống 558
Bán buôn đồ uống có cồn 4
Bán buôn đồ uống không có cồn 1
Bán buôn động vật sống 1
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột 7
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh 3
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi 10
Bán buôn gạo 149
Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 24
Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 46
Bán buôn giày dép 2
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự 9
Bán buôn hàng may mặc 4
Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); 3
Bán buôn hoa và cây 5
Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan 9
Bán buôn kim loại khác 1
Bán buôn kim loại và quặng kim loại 1919
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) 1
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); 9
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 104
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày 1
G4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 2327
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu 4
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng 3
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 142
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); 7
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế 4
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 636
Bán buôn mô tô, xe máy 3
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 2627
Bán buôn nông lâm sản, nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống 15
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 424
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống 2627
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) 1
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa); 40
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 7
G4511 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 772
Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp 89
Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại 8
Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép 1
Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 1
Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 4
Bán buôn rau, quả 16
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 9
Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 43
Bán buôn sắt, thép 17
Bán buôn sơn, vécni 9
G46412 Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác 3
Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác 6
G46520 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 832
Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt 2
Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác 4
Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản 12
G4632 Bán buôn thực phẩm 2643
Bán buôn thực phẩm khác 1
Bán buôn thủy sản 10
Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt 1
Bán buôn tổng hợp 425
Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến 39
Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 130
Bán buôn vải 1
Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 71
Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 482
Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác 23
G4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 5784
Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan 60
Bán buôn xi măng 2
Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác); 92
Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng); trong các cửa hàng chuyên doanh 1
Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh 1
Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh 1
Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh 1
Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh 2
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 208
Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và t.bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửahàng chuyêndoanh 1
Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 350
G4722 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 35
Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh 2
Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh 3
Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh 1
Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh 4
Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ 2
Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 30
Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 1
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 1501
Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh 372
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh 2
Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh 194
Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí trong các cửa hàng chuyên doanh 1
Bán lẻ hình thức khác (trừ bán lẻ tại cửa hàng, lưu động hoặc tại chợ); 3
Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 31
Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh 3
Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 31
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 228
Bán lẻ Kỹ thuật số 1
Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 32
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh 3
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 82
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ 13
Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh 2
Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và t.bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh 1
Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh 311
G47300 Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 1126
Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống); 24
Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 6
Bán lẻ rau quả lưu động hoặc tại chợ 1
Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh 3
Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 77
Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh 3
Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh 19
G47910 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 24
Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc trong các cửa hàng chuyên doanh 1
Bán lẻ thiết bị gia đình khác trong các cửa hàng chuyên doanh 9
Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 30
Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh 2
Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh 17
Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh 1
G4722 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 119
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh 174
Bán lẻ thủy sản tươi sống, đông lạnh lưu động hoặc tại chợ 1
Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 13
Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 15
Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại 6
Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh 6
Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh 61
Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh 19
Bán mô tô, xe máy 549
Bán ô tô và xe có động cơ khác 3
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 89
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 446
Bán, bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 2
G45 Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 23
Bánlẻđồđiệngd,giường,tủ,bàn,ghế&đồnộithấtt.tự,đèn&bộđènđiện,đồdùnggđkhácCĐPVĐtrongcácc.hàngc.doanh 1
Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 37
Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 469
Bảo hiểm 2
Bảo hiểm nhân thọ 34
Bảo hiểm phi nhân thọ 16
Bảo hiểm phi nhân thọ khác 74
Bảo hiểm xã hội 16
Bảo hiểm y tế 1
Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc); 1
bảo vệ động vật hoang dã 1
Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày 1
H5224 Bốc xếp hàng hóa 159
Bốc xếp hàng hóa cảng biển 1
Bốc xếp hàng hóa đường bộ 2
H53100 Bưu chính 267
Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 225
Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 40
Chăn nuôi 56
Chăn nuôi dê, cừu 8
Chăn nuôi gà 7
Chăn nuôi gia cầm 120
Chăn nuôi gia cầm khác 4
Chăn nuôi khác 68
Chăn nuôi lợn 230
Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 32
Chăn nuôi trâu, bò 59
Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 5
Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng 1
Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế);; sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện 47
Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 50
Chế biến và bảo quản nước mắm 2
Chế biến và bảo quản rau quả 421
Chế biến và bảo quản rau quả khác 6
Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh 1
Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô 1
Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 100
Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 418
Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác 5
Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình 1
Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 12
Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển);; cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính 2
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 162
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu 3
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển 19
Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng 8
Cho thuê ôtô 1
Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính 1
Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 11
Cho thuê xe có động cơ 337
Cho thuê xe có động cơ khác 2
Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở 2
Chú ý: - Đối với ngành nghề kinh doanh có mục "Chi tiết", doanh nghiệp chỉ được kinh doanh các ngành nghề trong mục "Chi tiết" đã ghi. - Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doan 3
Chuẩn bị mặt bằng 451
Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 47
Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác 5
H53200 Chuyển phát 105
Cơ sở lưu trú khác 10
Công nghiệp chế biến, chế tạo 7
Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 80
Cổng thông tin 38
Cưa, xẻ và bào gỗ 3
Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 444
Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng 27
I56210 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…) 2
Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...); 89
Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 6
Cung ứng lao động tạm thời 53
Cung ứng và quản lý nguồn lao động 126
Dạy nghề 61
Dệt 3
Dịch vụ ăn uống 4
I56290 Dịch vụ ăn uống khác 331
Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 73
Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 36
Dịch vụ đóng gói 58
Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 38
Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn 12
P85600 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 343
Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu 2
N79200 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 115
Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 37
Dịch vụ liên quan đến in 93
Dịch vụ lưu trú 29
I5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 2106
Dịch vụ lưu trú và ăn uống 9
I5630 Dịch vụ phục vụ đồ uống 119
S96100 Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự 2
S96100 Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) 46
Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao); 140
Dịch vụ thông tin khác 67
Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 30
Dịch vụ vệ sinh 8
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 1
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với 4
Đại lý 16
Đại lý du lịch 376
Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa; Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa; (Doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh các ngành nghề khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật). 1
Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 70
G4610 Đại lý, môi giới, đấu giá 448
Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 69
Đào tạo cao đẳng 3
Đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học 24
Đào tạo đại học và sau đại học 10
Đào tạo sơ cấp 17
Đào tạo trung cấp 4
Đấu giá 20
Đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất 3
Điều hành tour du lịch 3
N79120 Điều hành tua du lịch 330
Đơn vị phụ thuộc phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối 1
C30110 Đóng tàu và cấu kiện nổi 71
Đóng tàu và thuyền 6
Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí 6
Đúc kim loại 3
Đúc kim loại màu 22
Đúc sắt thép 34
Đúc sắt, thép 9
C25920 Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại 5
C25920 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2199
Giáo dục khác 74
P85590 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 798
Giáo dục mầm non 1453
Giáo dục mẫu giáo 22
Giáo dục nghề nghiệp 321
Giáo dục nhà trẻ 19
Giáo dục thể thao và giải trí 78
Giáo dục tiểu học 1830
Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp 6
Giáo dục trung học 11
Giáo dục trung học cơ sở 251
Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông 1146
Giáo dục trung học phổ thông 62
Giáo dục và đào tạo 414
Giáo dục văn hoá nghệ thuật 29
Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 30
Giết mổ gia súc, gia cầm 1
F43300 Hoàn thiện công trình xây dựng 430
Hoàn thiện sản phẩm dệt 67
Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội 101
Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm 2
Hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc 28
Hoạt động bảo tồn, bảo tàng 13
Hoạt động bảo vệ cá nhân 347
Hoạt động bảo vệ tư nhân 68
Hoạt động cấp tín dụng khác 331
Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện 7
Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công (trừ thương bệnh binh); 1
Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc 5
Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc 10
Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người khuyết tật 1
Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người tàn tật 2
Hoạt động chăm sóc tập trung khác 4
Hoạt động chăm sóc tập trung khác chưa được phân vào đâu 1
Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung 16
J5914 Hoạt động chiếu phim 31
Hoạt động cho thuê tài chính 10
Hoạt động chữa bệnh, phục hồi nhân phẩm cho đối tượng mại dâm 1
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 17
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác 10
M7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 244
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu 9
Hoạt động công chứng và chứng thực 94
Hoạt động công ty nắm giữ tài sản 3
Hoạt động của các bệnh viện 16
Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá 157
Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế 11
Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao 41
Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 14
Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng các đối tượng khác 1
Hoạt động của các cơ sở thể thao 83
Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 55
Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch 23
Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 1
Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh và nghiệp chủ 4
Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh, nghiệp chủ và nghề nghiệp 3
Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác 64
Hoạt động của các hội nghề nghiệp 16
Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa 9
Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa 314
Hoạt động của các tổ chức khác 139
Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu 4229
hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu-S94990 2
S94910 Hoạt động của các tổ chức tôn giáo 14
Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế 123
Hoạt động của các trạm y tế cấp xã và trạm y tế bộ/ngành 21
Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm 99
Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên 5
Hoạt động của công đoàn 185
K66220 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm 223
Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội 137
Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp 1630
Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước và quản lý chính sách kinh tế, xã hội 29
Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc 499
Hoạt động của đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng; bảo đảm xã hội bắt buộc 260
Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng; bảo đảm xã hội bắt buộc 3
Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 2
Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác 19
Hoạt động của tổ chức khác chưa phân đâu vào đâu 1
Hoạt động của trụ sở văn phòng 22
Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý 12
Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 45
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính 108
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải 30
H5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 520
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 5
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 6
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng 1
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác 23
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu 151
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 303
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng 24
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 7
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ 62
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 42
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không 18
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương 1
Hoạt động dịch vụ khác 3
HOạT ĐộNG DịCH Vụ KHáC 273
HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC 2
Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 40
Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm 4
Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 9
Hoạt động dịch vụ nông nghiệp 404
Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác 43
Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác chưa được phân vào đâu 66
Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu 608
Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ 11
Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ 20
Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 70
Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội); 31
Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) 3
Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội); 1513
Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) 19
Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội); 374
Hoạt động dịch vụ thông tin 5
Hoạt động dịch vụ trồng trọt 196
Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan 3
M69101 Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật 252
Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc 1
Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn 16
Hoạt động đo đạc bản đồ 9
Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc 6
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 31
Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng 26
Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác 20
J59120 Hoạt động hậu kỳ 2
Hoạt động hỗ trợ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội 34
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội); 13
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 138
Hoạt động hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội 1
Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác 1
Hoạt động khí tượng thuỷ văn 1
Hoạt động kiến trúc 2
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 3200
Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật 16
Hoạt động kinh doanh bất động sản 28
Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình 48
Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình 4
Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế 143
Hoạt động ngân hàng trung ương 25
Hoạt động ngoại giao 1
Hoạt động nhiếp ảnh 32
Hoạt động pháp luật 113
Hoạt động pháp luật khác 21
Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán 59
J59130 Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình 14
Hoạt động phát thanh 11
Hoạt động phát thanh, truyền hình 46
Hoạt động phục vụ chung cho toàn đất nước 28
Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp 1683
O84130 Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành 184
Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc) 5
Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc); 91
Hoạt động quản lý quỹ 5
Hoạt động quốc phòng 45
Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác 15
Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình 1
Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình 2
J5911 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình 41
Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình 1
Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 110
Hoạt động tài chính khác 112
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 165
Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước 1
Hoạt động thể thao 22
Hoạt động thể thao khác 29
Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí 14
Hoạt động thiết kế chuyên dụng 407
Hoạt động thông tấn 8
Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu 32
Hoạt động thư viện và lưu trữ 16
Hoạt động thú y 35
Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung 8
Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác 15
Hoạt động trung gian tiền tệ 72
K64190 Hoạt động trung gian tiền tệ khác 689
Hoạt động truyền hình 10
Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác 17
M70200 Hoạt động tư vấn quản lý 329
Hoạt động viễn thông có dây 42
J6190 Hoạt động viễn thông khác 175
Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu 2
J61200 Hoạt động viễn thông không dây 46
Hoạt động viễn thông vệ tinh 1
Hoạt động vui chơi giải trí khác 2
Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 516
Hoạt động xây dựng chuyên dụng 47
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 392
Hoạt động xổ số 13
R9200 Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc 43
Hoạt động xuất bản 4
Hoạt động xuất bản khác 2
Hoạt động y tế 106
Hoạt động y tế dự phòng 73
Hoạt động y tế khác 20
Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu 115
C18110 In ấn 507
In ấn và dịch vụ liên quan đến in 38
In, sao chép bản ghi các loại 2
Kê khai ngành S94990 �hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu 1
Khách sạn 27
Khai khoáng 3
Khai khoáng chưa được phân vào đâu 6
Khai khoáng khác 10
Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 56
Khai thác cát, sỏi 2
Khai thác đá 11
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 838
Khai thác gỗ 136
Khai thác gỗ và lâm sản khác 2
Khai thác khí đốt tự nhiên 5
Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 5
Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 11
Khai thác muối 5
Khai thác quặng không chứa sắt (trừ quặng kim loại quý hiếm); 1
Khai thác quặng kim loại 2
Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 29
Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu 1
Khai thác quặng kim loại quí hiếm 6
Khai thác quặng sắt 16
Khai thác than cứng và than non 1
Khai thác thuỷ sản 4
Khai thác thuỷ sản biển 21
Khai thác thuỷ sản nội địa 6
Khai thác thuỷ sản nước lợ 1
Khai thác thuỷ sản nước ngọt 1
Khai thác và thu gom than bùn 7
Khai thác và thu gom than cứng 9
Khai thác và thu gom than non 2
Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản 50
E36000 Khai thác, xử lý và cung cấp nước 248
Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải 1
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 244
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác 3
Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 142
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 1659
Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan 153
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước 2
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí 23
F4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 205
F43210 Lắp đặt hệ thống điện 806
Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác 40
Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí 1
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 263
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 270
Lập trình máy vi tính 152
Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính 7
Lưu ý: - Đối với ngành nghề kinh doanh có mục "Chi tiết", doanh nghiệp chỉ được kinh doanh các ngành nghề trong mục "Chi tiết" đã ghi; - Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doan 3
May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 214
May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú); 783
Môi giới 2
Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán 7
NGHệ THUậT, VUI CHƠI Và GIảI TRí 3
Nghiên cứu khoa học và phát triển 23
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ 6
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp 8
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên 2
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật 1
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược 2
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 21
Nghiên cứu và đào tạo 1
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật 45
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn 11
I5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 1525
Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống 28
Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày 13
Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 18
Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 6
Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 184
Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan 564
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản 319
NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN 4
Nuôi trồng thuỷ sản 21
Nuôi trồng thuỷ sản biển 48
A0322 Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 130
Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ 6
Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt 10
Phá dỡ 32
Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng 13
N8219 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác 44
Quản lý thị trường tài chính 5
Quán rượu, bia, quầy bar 57
Quảng cáo 706
Quảng cáo và nghiên cứu thị trường 5
Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 118
S94990 "hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu" 1
Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan 4
Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa 5
Sản xuất bao bì bằng gỗ 54
Sản xuất bao bì từ plastic 4
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao 59
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 348
Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động 15
Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 27
Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện 15
C17010 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 56
Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 7
Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 22
Sản xuất cà phê 26
Sản xuất các cấu kiện kim loại 461
Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi 14
C10710 Sản xuất các loại bánh từ bột 83
Sản xuất các loại dây bện và lưới 17
Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 89
Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu 111
Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 27
Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 1
Sản xuất chè 3
C10 Sản xuất chế biến thực phẩm 24
Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 2
Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 20
C1040 Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 69
Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 4
Sản xuất dây và thiết bị dây dẫn 3
Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 29
Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén 3
Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng 1
Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 12
Sản xuất điện 111
Sản xuất đồ chơi, trò chơi 24
Sản xuất đồ điện dân dụng 42
Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 7
Sản xuất đồ gỗ xây dựng 138
Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan 84
Sản xuất đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan 1
Sản xuất đồ uống 35
Sản xuất đồ uống không cồn 17
Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 326
C1104 Sản xuất đồ uống không cồn,nước khoáng 6
Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy) 1
Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy); 8
Sản xuất đồng hồ 1
Sản xuất đường 26
Sản xuất giày dép 220
Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 226
Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 18
Sản xuất giày, dép 41
Sản xuất giống thuỷ sản 120
Sản xuất giống thủy sản nội địa 2
C3100 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 825
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ 6
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác 2
Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 328
Sản xuất hàng dệt khác 1
Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 28
Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 5
Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục); 351
C20110 Sản xuất hoá chất cơ bản 55
Sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón và hợp chất ni tơ; sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 1
Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 3
Sản xuất hoá dược và dược liệu 2
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 563
Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống 11
Sản xuất kim loại 10
Sản xuất kim loại màu và kim loại quý 44
Sản xuất kim loại quý và kim loại màu 5
Sản xuất linh kiện điện tử 161
Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung 2
Sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan 1
Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 23
Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 9
Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 9
Sản xuất máy chuyên dụng 1
Sản xuất máy chuyên dụng khác 53
Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu 2
Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 24
Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 13
Sản xuất máy luyện kim 2
Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính) 1
Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính); 2
Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu 9
Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 43
Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng 2
Sản xuất máy thông dụng 2
Sản xuất máy thông dụng khác 31
Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 15
Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 16
Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện 69
Sản xuất mô tô, xe máy 22
Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 54
Sản xuất mỹ phẩm 2
C2023 Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh 127
Sản xuất nhạc cụ 1
Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 1
Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm); 16
Sản xuất nước đá 4
Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai 19
Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác 2
C20120 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 205
Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ 85
Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác 14
Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu 17
Sản xuất pin và ắc quy 12
C2013 Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 107
Sản xuất rượu vang 8
Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 21
Sản xuất sản phẩm chịu lửa 81
Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế 26
C26400 Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 38
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học 5
Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 100
Sản xuất sản phẩm hoá chất khác 2
Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 137
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu 618
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại 27
Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu 3
C22120 Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 79
Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ 20
C1629 Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện 950
Sản xuất sản phẩm khác từ plastic 3
C1200 Sản xuất sản phẩm thuốc lá 4
Sản xuất sản phẩm từ cao su 6
Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 15
C23990 Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu 104
Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 11
Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế);; sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện 50
Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại chưa được phân vào đâu 6
Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 3
Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); 32
Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ);, cói và vật liệu tết bện 4
Sản xuất sản phẩm từ plastic 757
C24100 Sản xuất sắt, thép, gang 120
Sản xuất sợi 121
Sản xuất sợi nhân tạo 12
Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt 22
C2022 Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít 195
Sản xuất thạch cao 1
Sản xuất thảm, chăn đệm 26
Sản xuất thảm, chăn, đệm 8
Sản xuất than cốc 25
Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc 20
Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc 1
Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 17
Sản xuất thiết bị điện 11
Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 33
Sản xuất thiết bị điện khác 32
Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 18
Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển; sản xuất đồng hồ 2
Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu 4
Sản xuất thiết bị truyền thông 15
Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 4
Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa 2
Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng 32
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 308
Sản xuất thực phẩm khác 14
Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 549
Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 43
Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp 28
Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 148
Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 49
Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 82
Sản xuất trang phục 21
Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 43
Sản xuất và mua bán bánh kẹo. Mua bán nước giải khát các loại; lương thực, thực phẩm; quà lưu niệm. Kinh doanh phòng hát Karaoke gia đình. Vận tải hành khách bằng xe ô tô. Kinh doanh dịch vụ khách sạn 1
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí 5
Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 71
Sản xuất vải dệt thoi 39
Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 102
Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 376
Sản xuất vôi 2
Sản xuất xe có động cơ 24
Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật 2
Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật 13
Sản xuất xi măng 3
Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 58
Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng và điều hoà không khí 1
Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá 159
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện 381
Sao chép bản ghi các loại 3
Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 22
Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình 2
Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác 6
Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da 2
Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 3
Sửa chữa máy móc, thiết bị 212
S95110 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 39
Sửa chữa thiết bị điện 71
Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 18
Sửa chữa thiết bị khác 14
Sửa chữa thiết bị liên lạc 8
Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 22
Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 17
Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) 2
Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác); 13
Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác chưa được phân vào đâu 2
Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị 12
Tái chế phế liệu 73
Thoát nước 1
Thoát nước và xử lý nước thải 62
Thông tin và truyền thông 8
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 1
Thu gom rác thải 32
Thu gom rác thải độc hại 9
Thu gom rác thải độc hại khác 3
Thu gom rác thải không độc hại 168
Thu gom rác thải y tế 2
Thuộc, sơ chế da; sản xuất va li, túi sách, yên đệm; sơ chế và nhuộm da lông thú 3
Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 5
N82300 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 262
tổ chức tài chính 1
Tôn giáo 2
Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác 4
Trồng cam, quýt và các loại quả có múi khác 1
Trồng cây ăn quả 121
Trồng cây ăn quả khác 15
Trồng cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới 1
Trồng cây cà phê 34
Trồng cây cao su 72
Trồng cây chè 16
Trồng cây có hạt chứa dầu 6
Trồng cây dược liệu 19
Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm 2
Trồng cây dược liệu, hương liệu lâu năm 1
Trồng cây điều 5
Trồng cây gia vị hàng năm 2
Trồng cây gia vị, cây dược liệu 78
Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 12
Trồng cây hàng năm 93
Trồng cây hàng năm khác 37
Trồng cây hàng năm khác còn lại 1
Trồng cây hồ tiêu 14
Trồng cây lâu năm 9
Trồng cây lâu năm khác 38
Trồng cây lâu năm khác còn lại 2
Trồng cây lấy củ có chất bột 14
Trồng cây lấy quả chứa dầu 1
Trồng cây lấy sợi 2
Trồng cây mía 6
Trồng cây thuốc lá, thuốc lào 4
Trồng đậu các loại 1
Trồng hoa, cây cảnh 14
Trồng lúa 64
A01120 Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 29
Trồng nho 2
Trồng rau các loại 36
Trồng rau đậu, trồng hoa cây cảnh các loại 1
Trồng rau hoa các loại, hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 1
Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 65
Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 301
Trồng rừng và chăm sóc rừng 319
Trồng rừng và chăm sóc rừng khác 3
Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ 3
Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 30
A01500 Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 181
Truyền tải và phân phối điện 25
Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 40
Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất 1
L68200 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 773
Ươm giống cây lâm nghiệp 17
Vận tải bằng xe buýt 13
Vận tải đường bộ khác 620
Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống 23
Vận tải đường thủy 6
H4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 3240
Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng 5
Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng); 14
Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác 8
Vận tải hàng hóa đường sắt 8
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 161
Vận tải hàng hóa hàng không 3
Vận tải hàng hóa ven biển 1
Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 19
Vận tải hành khách bằng taxi 6
Vận tải hành khách bằng xe buýt 1
Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh 5
Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác 1
Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành 3
Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh 24
H4932 Vận tải hành khách đường bộ khác 533
Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu 4
Vận tải hành khách đường bộ loại khác trong nội thành, ngoại thành (trừ xe buýt) 2
Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) 45
H4931 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt); 230
Vận tải hành khách đường sắt 3
Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 6
Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ 1
Vận tải hành khách hàng không 5
Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 8
Vận tải kho bãi 6
Vận tải ven biển và viễn dương 7
Vệ sinh chung nhà cửa 74
Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 34
N81290 Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 119
J61 Viễn thông 81
Xây dựng 33
XÂY DỰNG 2
Xây dựng công trình cấp, thoát nước 15
Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 3
Xây dựng công trình công ích 283
Xây dựng công trình công ích khác 20
Xây dựng công trình điện 40
Xây dựng công trình đường bộ 130
Xây dựng công trình đường sắt 1
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 779
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 1301
F42900 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 3358
Xây dựng công trình thủy 9
Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 8
F41000 Xây dựng nhà các loại 5910
Xây dựng nhà để ở 931
Xây dựng nhà không để ở 104
Xay xát 1
Xay xát và sản xuất bột 5
Xay xát và sản xuất bột thô 139
xử chứng thu thu không xác định NNT 1
Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 19
Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; cổng thông tin 1
Xử lý hạt giống để nhân giống 9
xử lý nguồn thu ngành thuế không QL 1
Xử lý nước thải 1
Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 39
Xử lý và tiêu huỷ rác thải 4
Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 17
Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 68
Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ 1
Xuất bản phần mềm 55
Xuất bản sách 2
Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 25
Y TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI 1