Khai thác cát, sỏi - VietnamBiz

Ngành: Khai thác cát, sỏi

HỢP TÁC XÃ, DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP CHÍ HIẾU

Mã số thuế: 5300730870
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Bát Xát
Địa chỉ: Thôn Mường Hum, Xã Mường Hum, Huyện Bát Xát, Lào Cai

HỢP TÁC XÃ KHAI THÁC CÁT SỎI Ô LÂU

Mã số thuế: 3301551937
Chi cục thuế: CCT Huyện Phong Điền
Địa chỉ: Thôn Trạch Hữu, Xã Phong Thu, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên – Huế