Doanh nghiệp, công ty tại Thái Bình - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Thái Bình

TRƯỜNG THCS NAM TRUNG HUYỆN TIỀN HẢI

Mã số thuế: 1000571982
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tiền hải
Địa chỉ: Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN CƠ

Mã số thuế: 1000417123
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tiền hải
Địa chỉ:

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN CƠ

Mã số thuế: 1000417123
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tiền hải
Địa chỉ:

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN CƠ

Mã số thuế: 1000417123
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tiền hải
Địa chỉ:

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN CƠ

Mã số thuế: 1000417123
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tiền hải
Địa chỉ:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DIỄN LOAN

Mã số thuế: 1000417155
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tiền hải
Địa chỉ:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DIỄN LOAN

Mã số thuế: 1000417155
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tiền hải
Địa chỉ:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DIỄN LOAN

Mã số thuế: 1000417155
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tiền hải
Địa chỉ:

CÔNG TY CP GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG TIỀN HẢI

Mã số thuế: 1000417130
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tiền hải
Địa chỉ:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC THIỆN

Mã số thuế: 1000417268
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tiền hải
Địa chỉ: Khu Bể Lắng, thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC THIỆN

Mã số thuế: 1000417268
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tiền hải
Địa chỉ: Khu Bể Lắng, thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC THIỆN

Mã số thuế: 1000417268
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tiền hải
Địa chỉ: Khu Bể Lắng, thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THÁI BÌNH

Mã số thuế: 1000417388
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ:

DNTN THUẦN NĂM

Mã số thuế: 1000417733
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tiền hải
Địa chỉ:

DNTN THUẦN NĂM

Mã số thuế: 1000417733
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tiền hải
Địa chỉ:

DNTN THUẦN NĂM

Mã số thuế: 1000417733
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tiền hải
Địa chỉ:

DNTN THUẦN NĂM

Mã số thuế: 1000417733
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tiền hải
Địa chỉ:

CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH PHƯƠNG THUÝ

Mã số thuế: 1000417740
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tiền hải
Địa chỉ:

CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH PHƯƠNG THUÝ

Mã số thuế: 1000417740
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tiền hải
Địa chỉ:

DNTN NGHỆ THUẬT ĐÔNG ĐÔ

Mã số thuế: 1000418085
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tiền hải
Địa chỉ:

DNTN NGHỆ THUẬT ĐÔNG ĐÔ

Mã số thuế: 1000418085
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tiền hải
Địa chỉ:

DNTN NGHỆ THUẬT ĐÔNG ĐÔ

Mã số thuế: 1000418085
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tiền hải
Địa chỉ:

DNTN NGHỆ THUẬT ĐÔNG ĐÔ

Mã số thuế: 1000418085
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tiền hải
Địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ VẬN TẢI BIỂN ĐỨC NAM S&G

Mã số thuế: 1000418293
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tiền hải
Địa chỉ: Nhà bà Vũ Thị Bảy, Xóm 9, Xã Tây Lương, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

DNTN NGUYỄN VĂN NĂM

Mã số thuế: 1000418303
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tiền hải
Địa chỉ:

DNTN NGUYỄN VĂN NĂM

Mã số thuế: 1000418303
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tiền hải
Địa chỉ:

DNTN NGUYỄN VĂN NĂM

Mã số thuế: 1000418303
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tiền hải
Địa chỉ:

DNTN ĐỨC LƯƠNG

Mã số thuế: 1000418328
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tiền hải
Địa chỉ:

DNTN ĐỨC LƯƠNG

Mã số thuế: 1000418328
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tiền hải
Địa chỉ:

DNTN DIỆN KHUYÊN

Mã số thuế: 1000418800
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tiền hải
Địa chỉ:

1 2 3 280