Doanh nghiệp, công ty tại Trà Vinh - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Trà Vinh

ỦY NHIỆM THU PHƯỜNG 6

Mã số thuế: 2100507069
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Trà Vinh
Địa chỉ:

ỦY NHIỆM THU PHƯỜNG 5

Mã số thuế: 2100507012
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Trà Vinh
Địa chỉ:

ỦY NHIỆM THU PHƯỜNG 4

Mã số thuế: 2100506996
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Trà Vinh
Địa chỉ:

ỦY NHIỆM THU PHƯỜNG 3

Mã số thuế: 2100506989
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Trà Vinh
Địa chỉ:

ỦY NHIỆM THU PHƯỜNG 2

Mã số thuế: 2100506964
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Trà Vinh
Địa chỉ:

ỦY NHIỆM THU XÃ LONG ĐỨC

Mã số thuế: 2100507125
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Trà Vinh
Địa chỉ:

ỦY NHIỆM THU PHƯỜNG 1

Mã số thuế: 2100506925
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Trà Vinh
Địa chỉ:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI GIA HẠO

Mã số thuế: 2100507340
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Trà Vinh
Địa chỉ: Số 03 đường Trương Văn Kỉnh, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI GIA HẠO

Mã số thuế: 2100507340
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Trà Vinh
Địa chỉ: Số 03 đường Trương Văn Kỉnh, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI GIA HẠO

Mã số thuế: 2100507340
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Trà Vinh
Địa chỉ: Số 03 đường Trương Văn Kỉnh, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI GIA HẠO

Mã số thuế: 2100507340
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Trà Vinh
Địa chỉ: Số 03 đường Trương Văn Kỉnh, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI GIA HẠO

Mã số thuế: 2100507340
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Trà Vinh
Địa chỉ: Số 03 đường Trương Văn Kỉnh, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG LONG GIANG

Mã số thuế: 2100506611
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Trà Vinh
Địa chỉ:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THANH HIỀN

Mã số thuế: 2100507767
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Trà Vinh
Địa chỉ: ấp Vĩnh Yên, Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO TRI THỨC VIỆT

Mã số thuế: 2100507950
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Trà Vinh
Địa chỉ:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG LONG GIANG – CHI NHÁNH TRÀ VINH

Mã số thuế: 2100506611-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Trà Vinh
Địa chỉ:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG LONG GIANG – CHI NHÁNH TRÀ VINH

Mã số thuế: 2100506611-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Trà Vinh
Địa chỉ:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SỬU PHÁT TÀI

Mã số thuế: 2100508023
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Trà Vinh
Địa chỉ:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DV-TM DUY THÚY

Mã số thuế: 2100508111
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Trà Vinh
Địa chỉ:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DV-TM DUY THÚY

Mã số thuế: 2100508111
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Trà Vinh
Địa chỉ:

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG – XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN 2

Mã số thuế: 2100307704-001
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Trà Vinh
Địa chỉ: 38 Bạch Đằng, Phường 4, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG-XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN 1

Mã số thuế: 2100307704-002
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Trà Vinh
Địa chỉ: 36 Bạch Đằng, Phường 4, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN THOẠI MAI HUY

Mã số thuế: 1201013610-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Trà Vinh
Địa chỉ:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN – XÂY DỰNG MAI PHONG PHÚ

Mã số thuế: 2100510311
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Trà Vinh
Địa chỉ: Số 364/1, Lê Lợi, Khóm 4, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI CHIẾN THẮNG

Mã số thuế: 2100510343
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Trà Vinh
Địa chỉ:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI CHIẾN THẮNG

Mã số thuế: 2100510343
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Trà Vinh
Địa chỉ:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TAXI TRÀ VINH

Mã số thuế: 2100510576
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Trà Vinh
Địa chỉ: Số 13A, Nguyễn Đáng, Khóm 1, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TAXI TRÀ VINH

Mã số thuế: 2100510576
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Trà Vinh
Địa chỉ: Số 13A, Nguyễn Đáng, Khóm 1, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TVP PHARMA

Mã số thuế: 2100510569
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Trà Vinh
Địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ ĐÀO TẠO TOP VIỆT

Mã số thuế: 2100510784
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Trà Vinh
Địa chỉ:

1 2 3 178