Tôn giáo - VietnamBiz

Thẻ: Tôn giáo

Độc đáo nghi lễ tắm Phật chùa Tam Chúc, mừng Đại lễ Phật đản Vesak 2019

Ngày 12/5, trong khuôn khổ các hoạt động mừng Đại lễ Phật đản Vesak 2019, nghi lễ tắm Phật được diễn ra tại chùa Tam Chúc. Đây là một trong những nghi thức kỷ niệm mà các chùa đều tổ chức trong lễ Phật đản. Các vị cao tăng hành lễ trước khi tắm Phật. […]