Doanh nghiệp, công ty tại Huyện Ninh Sơn - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Ninh Sơn

TRẦN THỊ THU THỦY

Mã số thuế: 4500200205-005
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ: UBND xã Lâm Sơn, Xã Lâm Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI XUÂN MAI

Mã số thuế: 4500119473
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI CƯ NGÀ

Mã số thuế: 4500152336
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ: Thôn Đắc Nhơn, Xã Nhơn Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THU THÀNH

Mã số thuế: 4500102864
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ:

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU MỸ SƠN

Mã số thuế: 4500124628
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ: Thôn Phú Thạnh, Xã Mỹ Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

ĐIỂM BÁN LẺ DƯỢC PHẨM SỐ 2 NINH SƠN

Mã số thuế: 4500139416-037
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

CỬA HÀNG XĂNG DẦU QUẢNG SƠN

Mã số thuế: 4500139631-001
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

CỬA HÀNG THƯƠNG NGHIỆP TỔNG HỢP NINH SƠN

Mã số thuế: 4500140080-001
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

ĐIỂM BÁN LẺ DƯỢC PHẨM SỐ 1 NINH SƠN

Mã số thuế: 4500139416-041
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

BƯU ĐIỆN HUYỆN NINH SƠN

Mã số thuế: 4500142627-004
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

ĐIỂM BÁN LẺ DƯỢC PHẨM SỐ 3 NINH SƠN

Mã số thuế: 4500139416-038
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN NINH SƠN

Mã số thuế: 4500140669-006
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

ĐIỂM BÁN LẺ DƯỢC PHẨM SỐ 5 NINH SƠN

Mã số thuế: 4500139416-040
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐA NHIM

Mã số thuế: 0100100079-007
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

PHÂN XƯỞNG ĐÁ ĐÈO CẬU

Mã số thuế: 4500144688-002
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

ĐIỂM BÁN LẺ DƯỢC PHẨM SỐ 6 NINH SƠN

Mã số thuế: 4500139416-036
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

ĐIỂM BÁN LẺ DƯỢC PHẨM SỐ 7 NINH SƠN

Mã số thuế: 4500139416-042
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT KRÔNGPHA

Mã số thuế: 4500107830
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: Km 37, Quốc lộ 27, Thị trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP NINH SƠN

Mã số thuế: 4500143229
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: Km 28, Quốc lộ 27A, Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

KHU BẢO TỒNTHIÊN NHIÊN PHƯỚC BÌNH

Mã số thuế: 4500140771
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG BẠC NGỌC HUY

Mã số thuế: 4500119378
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ: Đội 5, Lâm Phú, Xã Lâm Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU LÂM PHÚ

Mã số thuế: 4500121112
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ:

CTY TNHH TM & DV ĐOAN CHÍNH

Mã số thuế: 4500114972
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ:

DOANH NGHIỆP KINH DOANH VÀNG HÀ PHƯƠNG

Mã số thuế: 4500118952
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ:

TRẠM XĂNG DẦU ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 4500137440-003
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

ĐIỂM BÁN LẺ DƯỢC PHẨM SỐ 4 NINH SƠN

Mã số thuế: 4500139416-039
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

CỬA HÀNG SÁCH NINH SƠN

Mã số thuế: 4500137384-006
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

XÍ NGHIỆP GIỐNG CÂY TRỒNG

Mã số thuế: 0301225328-006
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 11

Mã số thuế: 4200240380-022
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

HTX DV VẬN TẢI Ô TÔ NINH SƠN

Mã số thuế: 4500191335
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ:

1 2 3 16