Doanh nghiệp, công ty tại Huyện Ninh Sơn - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Ninh Sơn

CÔNG AN HUYỆN NINH SƠN

Mã số thuế: 4500200149
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ: đường Nguyễn Huệ, Thị trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

UBND THỊ TRẤN TÂN SƠN

Mã số thuế: 4500200195
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

UBND XÃ QUẢNG SƠN

Mã số thuế: 4500200188
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ: La Vang, Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

UBND XÃ NHƠN SƠN

Mã số thuế: 4500200170
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ: Đắc nhơn – Nhơn sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

UBND XÃ MỸ SƠN

Mã số thuế: 4500200163
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ: QL27 Mỹ Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN NINH SƠN

Mã số thuế: 4500200117
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ: Song Mỹ 1 Xã Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

PHÒNG KINH TẾ – KẾ HỌACH

Mã số thuế: 4500200075
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ: Khu 3 – Tân sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

NHÀ MÁY NƯỚC ĐÁ HỒNG ÂN

Mã số thuế: 4500200822
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ:

HIỆU THUỐC BÁN LẺ SỐ 41

Mã số thuế: 4500200808-032
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

HIỆU THUỐC BÁN LẺ SỐ 42

Mã số thuế: 4500200808-031
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

HIỆU THUỐC BÁN LẺ SỐ 39

Mã số thuế: 4500200808-030
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

HIỆU THUỐC BÁN LẺ SỐ 36

Mã số thuế: 4500200808-029
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

HIỆU THUỐC BÁN LẺ SỐ 37

Mã số thuế: 4500200808-028
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

HIỆU THUỐC BÁN LẺ SỐ 38

Mã số thuế: 4500200808-027
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

HIỆU THUỐC BÁN LẺ SỐ 40

Mã số thuế: 4500200808-033
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

HTX XÂY DỰNG & DỊCH VỤ TỔNG HỢP SƠN THỊNH

Mã số thuế: 4500201417
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ:

DN THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG NGỌC PHÁT

Mã số thuế: 4500203654
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ:

BƯU ĐIỆN HUYỆN BÁC ÁI

Mã số thuế: 4500142627-007
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ – SẢN XUẤT ĐÔNG SƠN

Mã số thuế: 4500206278
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUÊ HƯƠNG

Mã số thuế: 4500211292
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ: Bến xe trung tâm huyện Ninh Sơn, Khu phố 8, Thị trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

DNTN NHÀ TRỌ BÌNH DÂN

Mã số thuế: 4500213109
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ:

LÊ THỊ NGỌC OANH

Mã số thuế: 4500114972-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẦU KHÍ DUY HƯNG

Mã số thuế: 4500220804
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500222311
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

UBND XÃ LƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 4500222706
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ: Thôn trà giang, Xã Lương Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

HỢP TÁC XÃ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP QUẢNG SƠN

Mã số thuế: 4500225048
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ: Triệu Phong 2, Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THUẬN PHƯỚC

Mã số thuế: 4500225425
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ: Thôn Trà Giang 2, Xã Lương Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

TT THỰC NGHIỆM & SẢN XUẤT GIỐNG NHA HỐ

Mã số thuế: 4500226179
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ÁNH QUANG TẠI NINH THUẬN

Mã số thuế: 3500561369-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ QUỲNH

Mã số thuế: 4500235328
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: Khu phố 6, Thị trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

1 2 3 4 16