Doanh nghiệp, công ty tại Huyện Ninh Sơn - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Ninh Sơn

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500624927
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ: Thôn Nha Hố 1, Xã Nhơn Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN NẮNG VÀ GIÓ

Mã số thuế: 4500624846
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: Phú Thuận, Xã Mỹ Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH CHIẾN LINH

Mã số thuế: 4500625127
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ: Quốc lộ 27 nhà số 5, thôn Triệu Phong, Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH TM HỮU TÀI NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500625166
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MẶT TRỜI CMX RE SUNSEAP VIỆT NAM (NỘP HỘ THUẾ NHÀ THẦU)

Mã số thuế: 4500625624
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: Thôn Tân Mỹ, Xã Mỹ Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH THANH HẰNG NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500625663
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: Thôn Lâm Bình, Xã Lâm Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

TRƯỜNG MẦM NON LINH ĐAN

Mã số thuế: 4500626314
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ: La Vang 2, Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

STERLING AND WILSON PRIVATE LIMITED

Mã số thuế: 4500626473
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: , Xã Mỹ Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – KINH DOANH MỸ PHẨM TRẦN HUỲNH

Mã số thuế: 4500626748
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ: Thôn Thạch Hà 2, Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VI SINH VPS BIOFER

Mã số thuế: 4500626931
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: Km 44-45, Quốc lộ 27A, Thôn Lập Lá, Xã Lâm Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP XANH GREENTECH

Mã số thuế: 4500626963
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: Số 38, đường Tà Pô Cương, khu phố 3, Thị trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ – VẬN TẢI TÍN NGHĨA NINH SƠN

Mã số thuế: 4500627332
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: Khu phố 8, Thị trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG TRUNG SƠN NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500627371
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ: Số 288 Lê Duẩn, Khu phố 8, Thị trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẠNH CHIẾN

Mã số thuế: 4500628022
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ: Thôn Lâm Hòa, Xã Lâm Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT HUYỆN NINH SƠN – XÃ NHƠN SƠN

Mã số thuế: 4500628738-008
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ: Nhơn Sơn, Xã Nhơn Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT HUYỆN NINH SƠN – XÃ MỸ SƠN

Mã số thuế: 4500628738-007
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ: Mỹ Sơn, Xã Mỹ Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT HUYỆN NINH SƠN – XÃ MA NỚI

Mã số thuế: 4500628738-006
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ: Ma Nới, Xã Ma Nới, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT HUYỆN NINH SƠN – XÃ HÒA SƠN

Mã số thuế: 4500628738-005
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ: Hòa Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT HUYỆN NINH SƠN – XÃ QUẢNG SƠN

Mã số thuế: 4500628738-004
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ: La Vang, Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT HUYỆN NINH SƠN – THỊ TRẤN TÂN SƠN

Mã số thuế: 4500628738-003
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ: Tân Sơn, Thị trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT HUYỆN NINH SƠN – XÃ LƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 4500628738-002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ: Lương Sơn, Xã Lương Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT HUYỆN NINH SƠN – XÃ LÂM SƠN

Mã số thuế: 4500628738-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ: Lâm Sơn, Xã Lâm Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI – CCT HUYỆN NINH SƠN

Mã số thuế: 4500628738
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ: 223 Lê Duẩn, Thị trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT HUYỆN NINH SƠN

Mã số thuế: 4500628720
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ: 223 Lê Duẩn, Thị trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ – CCT HUYỆN NINH SƠN

Mã số thuế: 4500628713
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ: 223 Lê Duẩn, Thị trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT HUYỆN NINH SƠN

Mã số thuế: 4500628706
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ: 223 Lê Duẩn, Thị trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIC NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500629146
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: Thôn Phú Thuận, Xã Mỹ Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG XANH MIỀN TRUNG

Mã số thuế: 4500629259
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Sơn
Địa chỉ: Số 44 Lê Duẩn, Khu phố 4, Thị trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

1 14 15 16