TRẠM XĂNG DẦU ĐOÀN KẾT - VietnamBiz

TRẠM XĂNG DẦU ĐOÀN KẾT

GIỚI THIỆU CHUNG:

TRẠM XĂNG DẦU ĐOÀN KẾT có mã số thuế 4500137440-003 được cấp vào ngày 02/10/1998, trực thuộc quản lý của: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận. Địa chỉ trụ sở công ty hiện tại đặt ở

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VÀ LIÊN HỆ: 

Tên doanh nghiệp TRẠM XĂNG DẦU ĐOÀN KẾT
Mã doanh nghiệp 4500137440-003
Ngày cấp 02/10/1998
Tình trạng
Cơ quan thuế quản lý Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ
Điện thoại  
Giám đốc
Người đại diện Nhà nước
Ngành nghề chính
Ngành nghề kinh doanh khác

Bán buôn chuyên doanh khác

Lưu ý Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin chính xác nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp với TRẠM XĂNG DẦU ĐOÀN KẾT tọa lạc ở hoặc với Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận

Các doanh nghiệp cùng ngành nghề