XNTD SX NƯỚC ĐÁ DIỆU HIỀN - VietnamBiz

XNTD SX NƯỚC ĐÁ DIỆU HIỀN

GIỚI THIỆU CHUNG:

XNTD SX NƯỚC ĐÁ DIỆU HIỀN có mã số thuế 3700245191 được cấp vào ngày 23/09/1998, trực thuộc quản lý của: Chi cục Thuế Huyện Dầu Tiếng. Địa chỉ trụ sở công ty hiện tại đặt ở

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VÀ LIÊN HỆ: 

Tên doanh nghiệp XNTD SX NƯỚC ĐÁ DIỆU HIỀN
Mã doanh nghiệp 3700245191
Ngày cấp 23/09/1998
Tình trạng
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Dầu Tiếng
Địa chỉ
Điện thoại  
Giám đốc
Người đại diện Doanh nghiệp tư nhân
Ngành nghề chính
Ngành nghề kinh doanh khác

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Lưu ý Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin chính xác nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp với XNTD SX NƯỚC ĐÁ DIỆU HIỀN tọa lạc ở hoặc với Chi cục Thuế Huyện Dầu Tiếng

Các doanh nghiệp cùng ngành nghề