ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NA HỐI - VietnamBiz

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NA HỐI

GIỚI THIỆU CHUNG:

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NA HỐI có mã số thuế 5300145277 được cấp vào ngày 12/01/2000, trực thuộc quản lý của: Chi cục Thuế Huyện Bắc Hà. Địa chỉ trụ sở công ty hiện tại đặt ở Trụ sở UBND xã Na Hối, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VÀ LIÊN HỆ: 

Tên doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NA HỐI
Mã doanh nghiệp 5300145277
Ngày cấp 12/01/2000
Tình trạng NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Bắc Hà
Địa chỉ Trụ sở UBND xã Na Hối, Huyện Bắc Hà, Lào Cai
Điện thoại  
Giám đốc Sùng Cồ Sy
Người đại diện
Ngành nghề chính Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);
Ngành nghề kinh doanh khác

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);

Lưu ý Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin chính xác nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp với ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NA HỐI tọa lạc ở Trụ sở UBND xã Na Hối, Huyện Bắc Hà, Lào Cai hoặc với Chi cục Thuế Huyện Bắc Hà

Các doanh nghiệp cùng ngành nghề