TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT HUYỆN NINH PHƯỚC - XÃ PHƯỚC THÁI - VietnamBiz

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT HUYỆN NINH PHƯỚC – XÃ PHƯỚC THÁI

GIỚI THIỆU CHUNG:

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT HUYỆN NINH PHƯỚC – XÃ PHƯỚC THÁI có mã số thuế 4500628689-008 được cấp vào ngày 23/01/2019, trực thuộc quản lý của: Chi cục Thuế Huyện Ninh Phước. Địa chỉ trụ sở công ty hiện tại đặt ở Hoài Ni, Xã Phước Thái, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VÀ LIÊN HỆ: 

Tên doanh nghiệp TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT HUYỆN NINH PHƯỚC – XÃ PHƯỚC THÁI
Mã doanh nghiệp 4500628689-008
Ngày cấp 23/01/2019
Tình trạng NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Ninh Phước
Địa chỉ Hoài Ni, Xã Phước Thái, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận
Điện thoại  
Giám đốc
Người đại diện Võ Văn Lên
Ngành nghề chính Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu
Ngành nghề kinh doanh khác

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu

Lưu ý Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin chính xác nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp với TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT HUYỆN NINH PHƯỚC – XÃ PHƯỚC THÁI tọa lạc ở Hoài Ni, Xã Phước Thái, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận hoặc với Chi cục Thuế Huyện Ninh Phước

Các doanh nghiệp cùng ngành nghề