NGUYỄN ĐÌNH ĐƯỜNG - VietnamBiz

NGUYỄN ĐÌNH ĐƯỜNG

GIỚI THIỆU CHUNG:

NGUYỄN ĐÌNH ĐƯỜNG có mã số thuế 0700185927 được cấp vào ngày 01/03/2000, trực thuộc quản lý của: Chi cục Thuế Huyện Thanh Liêm. Địa chỉ trụ sở công ty hiện tại đặt ở

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VÀ LIÊN HỆ: 

Tên doanh nghiệp NGUYỄN ĐÌNH ĐƯỜNG
Mã doanh nghiệp 0700185927
Ngày cấp 01/03/2000
Tình trạng
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Thanh Liêm
Địa chỉ
Điện thoại  
Giám đốc
Người đại diện Hợp tác xã
Ngành nghề chính
Ngành nghề kinh doanh khác

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

Lưu ý Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin chính xác nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp với NGUYỄN ĐÌNH ĐƯỜNG tọa lạc ở hoặc với Chi cục Thuế Huyện Thanh Liêm

Các doanh nghiệp cùng ngành nghề