LÊ ĐÌNH MINH - VietnamBiz

LÊ ĐÌNH MINH

GIỚI THIỆU CHUNG:

LÊ ĐÌNH MINH có mã số thuế 3300337017-156 được cấp vào ngày 13/11/2002, trực thuộc quản lý của: CCT Huyện Phú Vang. Địa chỉ trụ sở công ty hiện tại đặt ở

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VÀ LIÊN HỆ: 

Tên doanh nghiệp LÊ ĐÌNH MINH
Mã doanh nghiệp 3300337017-156
Ngày cấp 13/11/2002
Tình trạng
Cơ quan thuế quản lý CCT Huyện Phú Vang
Địa chỉ
Điện thoại  
Giám đốc
Người đại diện Hợp tác xã
Ngành nghề chính
Ngành nghề kinh doanh khác

Vận tải đường bộ khác

Lưu ý Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin chính xác nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp với LÊ ĐÌNH MINH tọa lạc ở hoặc với CCT Huyện Phú Vang

Các doanh nghiệp cùng ngành nghề