CÔNG TY TNHH TÂN ĐỘNG LỰC

GIỚI THIỆU CHUNG:

CÔNG TY TNHH TÂN ĐỘNG LỰC có mã số thuế 3700669585 được cấp vào ngày 28/10/2005, trực thuộc quản lý của: Chi cục Thuế Thành phố Thủ Dầu Một. Địa chỉ trụ sở công ty hiện tại đặt ở

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VÀ LIÊN HỆ: 

Tên doanh nghiệp CÔNG TY TNHH TÂN ĐỘNG LỰC
Mã doanh nghiệp 3700669585
Ngày cấp 28/10/2005
Tình trạng
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Thành phố Thủ Dầu Một
Địa chỉ
Điện thoại  
Giám đốc
Người đại diện Trách nhiệm hữu hạn
Ngành nghề chính
Ngành nghề kinh doanh khác

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Lưu ý Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin chính xác nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp với CÔNG TY TNHH TÂN ĐỘNG LỰC tọa lạc ở hoặc với Chi cục Thuế Thành phố Thủ Dầu Một

CÔNG TY TNHH TÂN ĐỘNG LỰC

GIỚI THIỆU CHUNG:

CÔNG TY TNHH TÂN ĐỘNG LỰC có mã số thuế 3700669585 được cấp vào ngày 28/10/2005, trực thuộc quản lý của: Chi cục Thuế Thành phố Thủ Dầu Một. Địa chỉ trụ sở công ty hiện tại đặt ở

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VÀ LIÊN HỆ: 

Tên doanh nghiệp CÔNG TY TNHH TÂN ĐỘNG LỰC
Mã doanh nghiệp 3700669585
Ngày cấp 28/10/2005
Tình trạng
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Thành phố Thủ Dầu Một
Địa chỉ
Điện thoại  
Giám đốc
Người đại diện Trách nhiệm hữu hạn
Ngành nghề chính
Ngành nghề kinh doanh khác

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Lưu ý Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin chính xác nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp với CÔNG TY TNHH TÂN ĐỘNG LỰC tọa lạc ở hoặc với Chi cục Thuế Thành phố Thủ Dầu Một

Các doanh nghiệp cùng ngành nghề