CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ QUẾ HƯƠNG - VietnamBiz

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ QUẾ HƯƠNG

GIỚI THIỆU CHUNG:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ QUẾ HƯƠNG có mã số thuế 2300899906 được cấp vào ngày 13/11/2015, trực thuộc quản lý của: Chi cục Thuế Thành phố Bắc Ninh. Địa chỉ trụ sở công ty hiện tại đặt ở (NR: Nguyễn Đức Quế), Lô 2, Đường Như Nguyệt, Phường Đáp Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VÀ LIÊN HỆ: 

Tên doanh nghiệp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ QUẾ HƯƠNG
Mã doanh nghiệp 2300899906
Ngày cấp 13/11/2015
Tình trạng Người nộp thuế đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Thành phố Bắc Ninh
Địa chỉ (NR: Nguyễn Đức Quế), Lô 2, Đường Như Nguyệt, Phường Đáp Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 02413 852 115/0913 2
Giám đốc
Chủ sở hưu Nguyễn Đức Quế
Ngành nghề kinh doanh C1702 – Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Ngành chính)
G4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
G4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
H4931 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt);
H4932 Vận tải hành khách đường bộ khác
H4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
N82990 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
R93290 Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
C17010 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
C17090 Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu
Lưu ý Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin chính xác nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp với CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ QUẾ HƯƠNG tọa lạc ở (NR: Nguyễn Đức Quế), Lô 2, Đường Như Nguyệt, Phường Đáp Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
hoặc với Chi cục Thuế Thành phố Bắc Ninh

Các doanh nghiệp cùng ngành nghề