CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI HÒA THỊNH - SỐ 2 - VietnamBiz

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI HÒA THỊNH – SỐ 2

GIỚI THIỆU CHUNG:

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI HÒA THỊNH – SỐ 2 có mã số thuế 4201549686-003 được cấp vào ngày 25/05/2017, trực thuộc quản lý của: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang. Địa chỉ trụ sở công ty hiện tại đặt ở 86/4 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VÀ LIÊN HỆ: 

Tên doanh nghiệp CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI HÒA THỊNH – SỐ 2
Mã doanh nghiệp 4201549686-003
Ngày cấp 25/05/2017
Tình trạng Người nộp thuế đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Địa chỉ 86/4 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại 0583523696
Giám đốc
Chủ sở hưu Hà Trung Dũng
Ngành nghề kinh doanh I5510 – Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Ngành chính)
G4719 Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
G47230 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
H4931 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt);
H4932 Vận tải hành khách đường bộ khác
H5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
I5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
G47240 Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
G4773 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
N82300 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Lưu ý Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin chính xác nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI HÒA THỊNH – SỐ 2 tọa lạc ở 86/4 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
hoặc với Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang

Các doanh nghiệp cùng ngành nghề