CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TÂY NGUYÊN - VietnamBiz

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TÂY NGUYÊN

GIỚI THIỆU CHUNG:

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TÂY NGUYÊN có mã số thuế 6001324382-002 được cấp vào ngày 29/03/2013, trực thuộc quản lý của: Chi cục Thuế Thị xã Gia Nghĩa. Địa chỉ trụ sở công ty hiện tại đặt ở

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VÀ LIÊN HỆ: 

Tên doanh nghiệp CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TÂY NGUYÊN
Mã doanh nghiệp 6001324382-002
Ngày cấp 29/03/2013
Tình trạng
Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Thị xã Gia Nghĩa
Địa chỉ
Điện thoại  
Giám đốc
Người đại diện Cổ phần
Ngành nghề chính
Ngành nghề kinh doanh khác

Giáo dục nghề nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Lưu ý Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin chính xác nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp với CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TÂY NGUYÊN tọa lạc ở hoặc với Chi cục Thuế Thị xã Gia Nghĩa

Các doanh nghiệp cùng ngành nghề