BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HOÀNG LIÊN VĂN BÀN - VietnamBiz

BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HOÀNG LIÊN VĂN BÀN

GIỚI THIỆU CHUNG:

BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HOÀNG LIÊN VĂN BÀN có mã số thuế 5300209812-001 được cấp vào ngày 02/06/2010, trực thuộc quản lý của: Cục Thuế Tỉnh Lào Cai. Địa chỉ trụ sở công ty hiện tại đặt ở Thôn Tu Hạ, Xã Nậm Xé, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VÀ LIÊN HỆ: 

Tên doanh nghiệp BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HOÀNG LIÊN VĂN BÀN
Mã doanh nghiệp 5300209812-001
Ngày cấp 02/06/2010
Tình trạng NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)
Cơ quan thuế quản lý Cục Thuế Tỉnh Lào Cai
Địa chỉ Thôn Tu Hạ, Xã Nậm Xé, Huyện Văn Bàn, Lào Cai
Điện thoại  
Giám đốc Vương Quảng Châu
Người đại diện
Ngành nghề chính Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);
Ngành nghề kinh doanh khác

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);

Lưu ý Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin chính xác nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp với BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HOÀNG LIÊN VĂN BÀN tọa lạc ở Thôn Tu Hạ, Xã Nậm Xé, Huyện Văn Bàn, Lào Cai hoặc với Cục Thuế Tỉnh Lào Cai

Các doanh nghiệp cùng ngành nghề