Doanh nghiệp, công ty tại Huyện Tây Trà - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Tây Trà

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀ TRUNG

Mã số thuế: 4300526506
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Xã Trà Trung, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRỌNG HOÀNG

Mã số thuế: 4300552792
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Thôn Gò Rô, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂY SƠN

Mã số thuế: 4300293509-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Thôn Gò Rô, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HẠNH PHÁT

Mã số thuế: 4300317848-002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Thôn Trà Nga, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ TRƯỜNG HẢI

Mã số thuế: 4300594714
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Thôn Gò Rô, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN TRÀ

Mã số thuế: 4300596327
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Thôn Trà Nga, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT XÂY DỰNG THÁI HUY

Mã số thuế: 4300606536
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Đội 5, thôn Gò Rô, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

CHI NHÁNH CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG THANH THỊNH

Mã số thuế: 4300564251-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Tổ 1, thôn Bắc Nguyên, Xã Trà Thọ, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HOÀNG CẦU TẠI QUẢNG NGÃI

Mã số thuế: 5800907808-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Đội 1, thôn Trà Nga, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH VĂN

Mã số thuế: 4300407788-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Thôn Gò Rô, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THANH XTÚ

Mã số thuế: 4300643753
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã Trà Thọ, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300651137
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: TRà Phong, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS TRÀ LÃNH

Mã số thuế: 4300668081
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Tổ 1, Thôn Trà Linh, Xã Trà Lãnh, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀ NHAM

Mã số thuế: 4300671768
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Thôn Trà Huynh, Xã Trà Nham, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÀ THỌ

Mã số thuế: 4300672673
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Tổ 1- Bắc Nguyên, Xã Trà Thọ, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS SỐ 2 TRÀ PHONG

Mã số thuế: 4300685908
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Thôn Trà Bung, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÀ KHÊ

Mã số thuế: 4300691997
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Thôn Hà, Xã Trà Khê, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRÀ LÃNH

Mã số thuế: 4300698569
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Trà Linh, Xã Trà Lãnh, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ” SÁNG KIẾN KHU VỰC NGĂN CHẶN SỐT RÉT KHÁNG THUỐC ARTEMISININ” TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300742264
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Thôn Gò Rô, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

TRƯỜNG MẪU GIÁO TRÀ KHÊ

Mã số thuế: 4300722980
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Trà Khê, Xã Trà Khê, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀ KHÊ

Mã số thuế: 4300766522
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Thôn Hà, Xã Trà Khê, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀ THỌ

Mã số thuế: 4300705992
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Thôn Bắc Nguyên, Xã Trà Thọ, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300719836
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Xã Trà Phong, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI BÁ PHÚ

Mã số thuế: 4300732837
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Thôn Trà Niu, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

UBND XÃ TRÀ THANH

Mã số thuế: 4300736542
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Trà Thanh, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

UBND XÃ TRÀ QUÂN

Mã số thuế: 4300737793
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: thôn Trà Ong, Xã Trà Quân, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRÀ TRUNG

Mã số thuế: 4300741630
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Thôn Vàng, Xã Trà Trung, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀ QUÂN

Mã số thuế: 4300743959
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Trà Ong, Xã Trà Quân, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG PHÚ

Mã số thuế: 4300776312
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Đội 5, thôn Gò Rô, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP LAM ĐIỀN- TRÀ TRUNG

Mã số thuế: 4300805080
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: THôN VàNG, Xã Trà Trung, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

1 2 3 4 5