Doanh nghiệp, công ty tại Huyện Tây Trà - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Tây Trà

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300836191
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Thôn Gò Rô, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

KHO BẠC NHÀ NƯỚC TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300473822
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300354737
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Thôn Gò Rô, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SƠN CƯỜNG

Mã số thuế: 4300345884
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Thôn Gò Rô, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

CÔNG AN HUYỆN TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300412650
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HUYỆN TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300478242
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Thôn Gò Rô, xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP THIÊN AN

Mã số thuế: 4300308917
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Tổ II, Thôn Trà Dinh, Xã Trà Lãnh, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

CHI CỤC THUẾ HUYỆN TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300318785-014
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VŨ HOÀ PHÁT

Mã số thuế: 4300353973
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Đội 5, thôn Gò Rô, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300383600
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

HẠT KIỂM LÂM TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300473886
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300473935
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Thôn Gò Rô, xã Trà phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300473903
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300473854
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HOÀNG MINH

Mã số thuế: 4300588580
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Thôn Bắc Nguyên, Xã Trà Thọ, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀ XINH

Mã số thuế: 4300672680
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Trà Kim, Xã Trà Xinh, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN K’DOM

Mã số thuế: 4300621453
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Tổ 2, thôn Trà Dinh, Xã Trà Lãnh, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300473780
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

HUYỆN UỶ TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300477136
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300481855
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH TÂY SƠN

Mã số thuế: 4300526418
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Thôn Trà Nga, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÙY LINH

Mã số thuế: 4300565110
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Thôn Gò Rô, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH DUẪN

Mã số thuế: 4300608741
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Thôn Gò Rô, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH SƠN CHÀ

Mã số thuế: 4300666736
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Đội 6, thôn Gò Rô, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÀ TRUNG

Mã số thuế: 4300705985
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Thôn Vàng, Xã Trà Trung, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC SANG

Mã số thuế: 4300101077-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Thôn Gò Rô, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÀ NHAM

Mã số thuế: 4300671775
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Thôn Trà Huynh, Xã Trà Nham, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

TRƯỜNG MẦN NON 28/8

Mã số thuế: 4300685880
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Trà Phong, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÂY TRÀ

Mã số thuế: 4300324235
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

CÔNG TY CỔ PHẦN HP

Mã số thuế: 4300344986
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tây Trà
Địa chỉ: Thôn Gò Rô, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà, Quảng Ngãi

1 2 3 5