Doanh nghiệp, công ty tại Huyện Ninh Phước - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Ninh Phước

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ HOÀN THIỆN NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500629481
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Phước
Địa chỉ: Thôn Long Bình 2, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TRƯỜNG HẢI – NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500629467
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Phước
Địa chỉ: Thôn Hòa Thạnh, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT HUYỆN NINH PHƯỚC – XÃ PHƯỚC HẢI

Mã số thuế: 4500628689-006
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Phước
Địa chỉ: Từ Tâm, Xã Phước Hải, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT HUYỆN NINH PHƯỚC – XÃ PHƯỚC HẬU

Mã số thuế: 4500628689-003
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Phước
Địa chỉ: Phước Đồng, Xã Phước Hậu, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT HUYỆN NINH PHƯỚC – XÃ PHƯỚC VINH

Mã số thuế: 4500628689-002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Phước
Địa chỉ: Phước An, Xã Phước Vinh, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT HUYỆN NINH PHƯỚC – THỊ TRẤN PHƯỚC DÂN

Mã số thuế: 4500628689-009
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Phước
Địa chỉ: Khu phố 5, Thị trấn Phước Dân, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT HUYỆN NINH PHƯỚC – XÃ PHƯỚC THÁI

Mã số thuế: 4500628689-008
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Phước
Địa chỉ: Hoài Ni, Xã Phước Thái, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT HUYỆN NINH PHƯỚC – XÃ PHƯỚC HỮU

Mã số thuế: 4500628689-007
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Phước
Địa chỉ: Hữu Đức, Xã Phước Hữu, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT HUYỆN NINH PHƯỚC – XÃ AN HẢI

Mã số thuế: 4500628689-005
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Phước
Địa chỉ: An Thạnh, Xã An Hải, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT HUYỆN NINH PHƯỚC – XÃ PHƯỚC THUẬN

Mã số thuế: 4500628689-004
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Phước
Địa chỉ: Thuận Hòa, Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ – CCT HUYỆN NINH PHƯỚC – XÃ PHƯỚC SƠN

Mã số thuế: 4500628689-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Phước
Địa chỉ: Phước Thiện, Xã Phước Sơn, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU PHƯỚC SƠN

Mã số thuế: 4500132851
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Phước
Địa chỉ: Thôn Phước Thiện, Xã Phước Sơn, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

XÍ NGHIỆP MUỐI CÀ NÁ

Mã số thuế: 4500143821-001
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

ĐIỂM BÁN LẺ DƯỢC PHẨM SỐ 1 NINH PHƯỚC

Mã số thuế: 4500139416-031
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

ĐIỂM BÁN LẺ DƯỢC PHẨM SỐ 2 NINH PHƯỚC

Mã số thuế: 4500139416-030
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

NGÂN HÀNG N.NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN N.THÔN HUYỆN NINH PHƯỚC

Mã số thuế: 4500140669-004
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

HTX KD DV NÔNG NGHIỆP HỮU ĐỨC

Mã số thuế: 4500133566
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Phước
Địa chỉ: Hữu Đức – Phước Hữu, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

HỢP TÁC XÃ KINH DOANH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀI TRUNG

Mã số thuế: 4500133090
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Phước
Địa chỉ: Hoài Trung, Xã Phước Thái, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN PHƯỚC SƠN

Mã số thuế: 4500132925
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Phước
Địa chỉ: Phước Thiện, Xã Phước Sơn, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH NƯỚC ĐÁ AN HẢI

Mã số thuế: 4500134753
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Phước
Địa chỉ:

HTX NÔNG NGHIỆP KINH DOANH TỔNG HỢP MÔNG NHUẬN

Mã số thuế: 4500133333
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Phước
Địa chỉ: Mông Nhuận – Phước Hữu, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG THỌ

Mã số thuế: 4500133220
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Phước
Địa chỉ: Trường Thọ, Xã Phước Hậu, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

THUẬN THỊ TRỤ (CƠ SỞ DỆT THỔ CẨM INRAHANI)

Mã số thuế: 4500134009
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Phước
Địa chỉ:

LÂM VĂN HƯƠNG

Mã số thuế: 4500101250
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Phước
Địa chỉ:

HỢP TÁC XÃ KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP PHÚ QUÝ

Mã số thuế: 4500133661
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Phước
Địa chỉ: Khu phố 4, Thị trấn Phước Dân, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH NƯỚC ĐÁ PHÚ QUÝ

Mã số thuế: 4500133823
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Phước
Địa chỉ:

HTX KINH DOANH DỊCH VỤ NHƯ BÌNH

Mã số thuế: 4500132996
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Phước
Địa chỉ: Như Ngọc, Xã Phước Thái, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

TRẠM CHẾ BIẾN MẮM CÀ NÁ

Mã số thuế: 4500137440-005
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

BƯU ĐIỆN HUYỆN NINH PHƯỚC

Mã số thuế: 4500142627-005
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU LONG NGỌC

Mã số thuế: 4500104903
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ninh Phước
Địa chỉ: Đường 703, thôn Hiệp Hoà, Xã Phước Thuận, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

1 2 3 26