Doanh nghiệp, công ty tại Xã Tri Phương - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Tri Phương

CÔNG TY TNHH SLS CHEM & TECH

Mã số thuế: 2300985841
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Bắc Ninh
Địa chỉ: Lô H2, 1, 3B, Khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn, Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh