Doanh nghiệp, công ty tại Huyện Tiên Du - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Tiên Du

CÔNG TY TNHH SLS CHEM & TECH

Mã số thuế: 2300985841
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Bắc Ninh
Địa chỉ: Lô H2, 1, 3B, Khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn, Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh