Doanh nghiệp, công ty tại Huyện Tư Nghĩa - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Tư Nghĩa

CÔNG TY TNHH LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VIỆT NHI

Mã số thuế: 4300836233
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tư Nghĩa
Địa chỉ: Thôn Năng Tây 1, Xã Nghĩa Phương, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

NGUYỄN ÁNH

Mã số thuế: 4300217755-143
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tư Nghĩa
Địa chỉ: Nghĩa Hoà, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TƯ NGHĨA

Mã số thuế: 4300287897
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tư Nghĩa
Địa chỉ: Khối I , Thị Trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

DNTN THƯƠNG MẠI PHẠM THANH BÌNH

Mã số thuế: 4300334480
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tư Nghĩa
Địa chỉ: Thôn Điền Hoà, Xã Nghĩa Điền, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN THÁI HÒA

Mã số thuế: 4300582500
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tư Nghĩa
Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Nghĩa Hòa, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIN HỌC-NGOẠI NGỮ TRI THỨC

Mã số thuế: 4300350570
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tư Nghĩa
Địa chỉ: Thôn An Hội Bắc 1, Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒNG TRUNG

Mã số thuế: 4300713288
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tư Nghĩa
Địa chỉ: Thôn La Hà, Xã Nghĩa Thương, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MINI MART

Mã số thuế: 4300649730
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tư Nghĩa
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Quốc lộ 1A, Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

XĂNG DẦU BẢY QUYỆT – CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG PHƯỚC HIỆP

Mã số thuế: 4300321548-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tư Nghĩa
Địa chỉ: Thôn Phú Mỹ, Xã Nghĩa Mỹ, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH KHÁNH THÀNH

Mã số thuế: 4300391457
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tư Nghĩa
Địa chỉ: 231 Liên tổ I, Thị trấn Sông Vệ, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIỆN- NGHĨA

Mã số thuế: 4300461721
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tư Nghĩa
Địa chỉ: Thôn Mỹ Thạnh Bắc, xã Nghĩa Thuận, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

PHÒNG Y TẾ HUYỆN TƯ NGHĨA

Mã số thuế: 4300474209
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tư Nghĩa
Địa chỉ: Tổ Dân Phố 2, Thị Trấn La hà, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGHĨA LÂM

Mã số thuế: 4300475925
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tư Nghĩa
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Nghĩa Lâm, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH QUẢNG NGÃI, CHI NHÁNH HUYỆN TƯ NGHĨA

Mã số thuế: 4300484870
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tư Nghĩa
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ANH ĐỨC

Mã số thuế: 4300505094
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tư Nghĩa
Địa chỉ: Thôn Điền Chánh, Xã Nghĩa Điền, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LONG PHƯỢNG

Mã số thuế: 4300596341
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tư Nghĩa
Địa chỉ: Thôn Điền Chánh, Xã Nghĩa Điền, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH THỊNH PHÁT QUẢNG NGÃI

Mã số thuế: 4300626525
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tư Nghĩa
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QAM

Mã số thuế: 4300675434
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tư Nghĩa
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HOÀN PHƯỚC 3

Mã số thuế: 4300294929-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Quảng Ngãi
Địa chỉ: Thôn An Hội Bắc, Xã Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẤT HỢP

Mã số thuế: 4300719064
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tư Nghĩa
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TN XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ TƯ NGHĨA

Mã số thuế: 4300217561
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tư Nghĩa
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

UBND XÃ NGHĨA LÂM

Mã số thuế: 4300283613
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tư Nghĩa
Địa chỉ: Nghĩa Lâm, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

NGUYỄN HỒNG THANH

Mã số thuế: 4300217755-116
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tư Nghĩa
Địa chỉ: Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

ĐÀO CÔNG A

Mã số thuế: 4300217755-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tư Nghĩa
Địa chỉ: Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

ĐẶNG THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 4300217755-005
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tư Nghĩa
Địa chỉ: Nghĩa Phương, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG HÀ LOAN

Mã số thuế: 4300310803
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tư Nghĩa
Địa chỉ: Khối 2, Thị Trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHƯƠNG TRINH

Mã số thuế: 4300324838
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tư Nghĩa
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

DNTN XÂY DỰNG VẠN AN

Mã số thuế: 4300335163
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tư Nghĩa
Địa chỉ: Thôn Vạn An, Xã Nghĩa Thương, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH 22/12

Mã số thuế: 4300344979
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ: Khối 2, Thị Trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN- TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÁNH DUY

Mã số thuế: 4300364661
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tư Nghĩa
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Nghĩa Lâm, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

1 2 3 23