Doanh nghiệp, công ty tại Huyện Sơn Tây - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Sơn Tây

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300325158
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tây
Địa chỉ: Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VINH ĐẠT QUẢNG NGÃI

Mã số thuế: 4300515825
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tây
Địa chỉ: Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG TẤN NGUYÊN

Mã số thuế: 4300322767
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tây
Địa chỉ: Thôn Xà Ruông, Xã Sơn Tinh, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG HÙNG VƯƠNG

Mã số thuế: 4300223533
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tây
Địa chỉ: xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TN XUÂN THỦY

Mã số thuế: 4300390904
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tây
Địa chỉ: Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475234
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tây
Địa chỉ: Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

THANH TRA HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475273
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tây
Địa chỉ: Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300477312
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tây
Địa chỉ: Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300686926
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tây
Địa chỉ: Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

CHI CỤC THUẾ HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300318785-012
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tây
Địa chỉ: Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

PHÒNG KINH TẾ HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300342763
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tây
Địa chỉ: Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

HẠT KIỂM LÂM HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475178
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tây
Địa chỉ: Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475241
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tây
Địa chỉ: Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

TRUNG TÂM DÂN SỐ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475185
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tây
Địa chỉ: Thôn Huy Măng, xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300475280
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tây
Địa chỉ: Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300482834
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tây
Địa chỉ: Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

HUYỆN ỦY SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300616132
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tây
Địa chỉ: Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300486807
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tây
Địa chỉ: Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THANH NIÊN XUNG PHONG QUẢNG NGÃI – CỬA HÀNG XĂNG DẦU SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300207002-001
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ: Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

HUYỆN ĐOÀN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300635015
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tây
Địa chỉ: Sơn Dung, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG 684

Mã số thuế: 4300301319
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tây
Địa chỉ: Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DUY ANH

Mã số thuế: 4300315449
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tây
Địa chỉ: Thôn Ra Manh, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300325133
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tây
Địa chỉ: Xã Sơn Mùa, Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

PHÒNG ĐỊA CHÍNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNN HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300325140
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tây
Địa chỉ: Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ 06/8 HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300325817
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tây
Địa chỉ: Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

DNTN XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG ÁNH SỰ

Mã số thuế: 4300337178
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tây
Địa chỉ: Thôn Huy Em, Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

CÔNG TY CP THUỶ ĐIỆN ĐAKĐRINH

Mã số thuế: 4300350203
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ: Thôn Ra Nhua, Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

UBND XÃ SƠN MÙA

Mã số thuế: 4300360988
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tây
Địa chỉ: Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

UBND XÃ SƠN TINH

Mã số thuế: 4300368313
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tây
Địa chỉ: Xã Sơn Tinh, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN DUNG

Mã số thuế: 4300377501
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tây
Địa chỉ: Thôn ĐắkTrên, xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

1 2 3 5