Doanh nghiệp, công ty tại Huyện Sơn Hà - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Sơn Hà

CÔNG AN HUYỆN SƠN HÀ

Mã số thuế: 4300271826
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Hà
Địa chỉ: Thị Trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

LÂM TRƯỜNG SƠN HÀ

Mã số thuế: 4300221624
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ: Thôn Gò dép TT Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

PHÒNG VĂN HOÁ THÔNG TIN HUYỆN SƠN HÀ

Mã số thuế: 4300437366
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Hà
Địa chỉ: Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN NHẬT TOÀN

Mã số thuế: 4300698978
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Hà
Địa chỉ: Thôn Gò Chu, Xã Sơn Thành, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300221631
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Hà
Địa chỉ: Thôn Gò Dép, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HUYỆN SƠN HÀ

Mã số thuế: 4300221744
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Hà
Địa chỉ: Thôn Gò Dép TT Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

UBND XÃ SƠN BAO

Mã số thuế: 4300271960
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Hà
Địa chỉ: Xã Sơn Bao, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH SƠN HÀ XANH

Mã số thuế: 4300371725
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Hà
Địa chỉ: Xóm Huyện, Thị Trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

BAN DÂN VẬN HUYỆN UỶ SƠN HÀ

Mã số thuế: 4300476580
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Hà
Địa chỉ: Thôn Hàng Gòn, TT Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÒA PHÁT

Mã số thuế: 4300482672
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Hà
Địa chỉ: Tổ dân phố Hàng Gòn, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN LÂM SẢN SƠN HÀ

Mã số thuế: 4300329515-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Quảng Ngãi
Địa chỉ: Thôn Nước Tăm, Xã Sơn Thượng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG MƯỜI VÀNG TRINH

Mã số thuế: 4300726840
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Hà
Địa chỉ: Thôn Hàng Gòn, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU LỊCH NHẬT NGUYÊN

Mã số thuế: 4300734591
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Hà
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Sơn Hạ, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

TRƯỜNG THCS & THPT PHẠM KIỆT

Mã số thuế: 4300744857
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Hà
Địa chỉ: Thôn Làng rút, Xã Sơn Kỳ, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN BA

Mã số thuế: 4300753185
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Hà
Địa chỉ: Thôn Làng ranh, Xã Sơn Ba, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THÀNH

Mã số thuế: 4300753435
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Hà
Địa chỉ: Thôn Gò Chu, Xã Sơn Thành, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

UBND THỊ TRẤN DI LĂNG

Mã số thuế: 4300271985
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Hà
Địa chỉ: Thị Trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

UBND XÃ SƠN KỲ

Mã số thuế: 4300271939
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Hà
Địa chỉ: Xã Sơn Kỳ, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

UBND XÃ SƠN THÀNH

Mã số thuế: 4300271897
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Hà
Địa chỉ: Xã Sơn Thành, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÔNG NHƯỜNG

Mã số thuế: 4300320872
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Hà
Địa chỉ: Xã Sơn Thuợng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH TÂN HOA

Mã số thuế: 4300321403
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Hà
Địa chỉ: Xóm Huyện, Thị Trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

UBND XÃ SƠN NHAM

Mã số thuế: 4300323143
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Hà
Địa chỉ: Xã Sơn Nham, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG QUANG ĐỈNH

Mã số thuế: 4300220042
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Hà
Địa chỉ: Thị Trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP 19/5

Mã số thuế: 4300331673
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Hà
Địa chỉ: Thôn Hà Thành, Xã Sơn Thành, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH TÂY TIẾN

Mã số thuế: 4300346711
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Hà
Địa chỉ: Khu phố Hàng Gòn, thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH KIM MINH

Mã số thuế: 4300351510
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Hà
Địa chỉ: Thị Trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUANG THƠ

Mã số thuế: 4300368257
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Hà
Địa chỉ: Thôn Gò Dép, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN SƠN HÀ

Mã số thuế: 4300437398
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Hà
Địa chỉ: Thị trấn Di lăng,, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THANH BÌNH

Mã số thuế: 4300456087
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Hà
Địa chỉ: TDP Hàng Gòn, Thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

TRẠM THÚ Y HUYỆN SƠN HÀ

Mã số thuế: 4300456150
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Hà
Địa chỉ: Thị trấn Di lăng, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

1 2 3 9