Doanh nghiệp, công ty tại Huyện Nghĩa Hành - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Nghĩa Hành

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP TÍN TRUNG

Mã số thuế: 4300744335
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Nghĩa Hành
Địa chỉ: Thôn Thiên Xuân, Xã Hành Tín Đông, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HÀNH DŨNG

Mã số thuế: 4300322245
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Nghĩa Hành
Địa chỉ: Thôn An Hoà, Xã Hành Dũng, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT QUẢNG NGÃI

Mã số thuế: 4300209761
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ: Hòa Mỹ xã Hành Phước, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN NGHĨA HÀNH

Mã số thuế: 4300322862
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Nghĩa Hành
Địa chỉ: Thị trấn chợ chùa, Thị trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI TRUNG NGHĨA

Mã số thuế: 4300182189
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Nghĩa Hành
Địa chỉ: Thôn Hiệp Phổ, Xã Hành Trung, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY MẶC VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế: 4300371732
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Nghĩa Hành
Địa chỉ: Thôn Hiệp Phổ Tây, Xã Hành Trung, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN NGHĨA HÀNH

Mã số thuế: 4300407805
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Nghĩa Hành
Địa chỉ: Thị Trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI VƯƠNG

Mã số thuế: 5800192797
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Nghĩa Hành
Địa chỉ: Thôn Đồng Xuân, Xã Hành Thịnh, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ II THỊ TRẤN CHỢ CHÙA

Mã số thuế: 4300470370
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Nghĩa Hành
Địa chỉ: Phú Bình Trung, Thị Trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

UBND XÃ HÀNH PHƯỚC

Mã số thuế: 4300271417
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Nghĩa Hành
Địa chỉ: Hoà Vinh – Xã Hành Phước, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

UBND XÃ HÀNH TÍN TÂY

Mã số thuế: 4300271329
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Nghĩa Hành
Địa chỉ: Đồng Miếu – Xã Hành Tín Tây, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

HTX NÔNG NGHIỆP XUÂN PHÚ

Mã số thuế: 4300277313
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Nghĩa Hành
Địa chỉ: Đội 6, Thôn Xuân Vinh, Hành Đức, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG DUY THƯ

Mã số thuế: 4300316227
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Nghĩa Hành
Địa chỉ: Thôn Xuân Vinh, Xã Hành Đức, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TN XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG PHƯỚC HIỆP

Mã số thuế: 4300321548
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Nghĩa Hành
Địa chỉ: Thôn Thuận Hòa, Xã Hành Phước, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN HÀNH THỊNH

Mã số thuế: 4300277271
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Nghĩa Hành
Địa chỉ: Thôn Bàn Thới, Xã Hành Thiện, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP I HÀNH THỊNH

Mã số thuế: 4300276197
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Nghĩa Hành
Địa chỉ: Thôn Xuân Ba, Xã Hành Thịnh, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH HÒA LY

Mã số thuế: 4300326183
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Nghĩa Hành
Địa chỉ: Thôn Phú Vinh Trung, Thị trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH PHƯỚC THIỆN

Mã số thuế: 4300328455
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Nghĩa Hành
Địa chỉ: Thôn Thuận Hòa, Xã Hành Phước, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀ DƯƠNG

Mã số thuế: 4300283998
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Nghĩa Hành
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Dinh, Thị Trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH DŨNG LUYN

Mã số thuế: 4300333631
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Nghĩa Hành
Địa chỉ: Thôn Phú Vinh, Thị Trấn chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MÔÊT THANH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NHẬT HUY

Mã số thuế: 4300324852
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Nghĩa Hành
Địa chỉ: Thôn Đại An Tây, Xã Hành Thuận, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TAM HIỆP

Mã số thuế: 4300384643
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Nghĩa Hành
Địa chỉ: Khu dân cư Nam Đồng xít, thôn phú vinh trung, TT Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÁNH THẮNG

Mã số thuế: 4300402282
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Nghĩa Hành
Địa chỉ: Thôn Trường Lệ, Xã Hành Tín Đông, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

TRẠM KHUYẾN NÔNG NGHĨA HÀNH

Mã số thuế: 4300403896
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Nghĩa Hành
Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN NGHĨA HÀNH

Mã số thuế: 4300407932
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Nghĩa Hành
Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÀNH TÍN ĐÔNG

Mã số thuế: 4300470476
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Nghĩa Hành
Địa chỉ: Thôn Đồng Giữa, xã Hành Tín đông, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN KIM VANG

Mã số thuế: 4300470444
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Nghĩa Hành
Địa chỉ: Thôn Xuân Vinh, xã Hành Đức, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HÀNH PHƯỚC

Mã số thuế: 4300470317
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Nghĩa Hành
Địa chỉ: Xã Hành Phước, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẤN HỮU LỘC

Mã số thuế: 4300586336
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Nghĩa Hành
Địa chỉ: Thôn Phú Vinh Trung, Thị trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÙY ĐƯỜNG

Mã số thuế: 4300633579
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Nghĩa Hành
Địa chỉ: Thôn Hiệp Phổ Nam, Xã Hành Trung, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

1 2 3 12