Doanh nghiệp, công ty tại Huyện Lý Sơn - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Lý Sơn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG

Mã số thuế: 4300505087
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Sơn
Địa chỉ: Khu dân cư số 5, thôn Tây, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300249002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Sơn
Địa chỉ: Thôn Đông – An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300450783
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Sơn
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

TRUNG TÂM DÂN SỐ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH HUYỆN LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300476220
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Sơn
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

XÍ NGHIỆP KHẢI HOÀN

Mã số thuế: 4300222508
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ: Thôn Tây xã Lý Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300249098
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Sơn
Địa chỉ: Thôn Đông – An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP TẤN TÀI

Mã số thuế: 4300218981
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Sơn
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Hải, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

TRƯỜNG THCS AN VĨNH

Mã số thuế: 4300450857
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Sơn
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG NÔNG THÔN HUYỆN LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300476326
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Sơn
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300476164
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Sơn
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

PHÒNG Y TẾ HUYỆN LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300476157
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Sơn
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ AN HẢI

Mã số thuế: 4300482739
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Sơn
Địa chỉ: Xã An Hải, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 AN VĨNH

Mã số thuế: 4300483468
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Sơn
Địa chỉ: Thôn Tây, An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DU LỊCH TRƯỜNG SA

Mã số thuế: 4300618852-002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Quảng Ngãi
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Hải, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ BẢO TỒN DI SẢN – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐOÀN ÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: 4300698230-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Sơn
Địa chỉ: Thôn Bắc, Xã An Bình, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TTC LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300716320
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Sơn
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ _ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ HƯỚNG NGHIỆP HUYỆN LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300721627
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Sơn
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÒA TRINH

Mã số thuế: 4300726424
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Sơn
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300735411
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Sơn
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ HẬU CẦN NGHỀ CÁ LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300751004
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Sơn
Địa chỉ: Khu dân cư số 1, thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỦY SẢN TM & DV THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 4300754816
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Sơn
Địa chỉ: Đội 7, thôn Tây, Xã An Hải, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐỊNH SAU

Mã số thuế: 4300759444
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Sơn
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

ĐỘI THUẾ AN HẢI

Mã số thuế: 4300756517
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Sơn
Địa chỉ: An Hải, Xã An Hải, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH BIỂN CÁT VÀNG

Mã số thuế: 4300756789
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Sơn
Địa chỉ: Đội 2, thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ XÂY DỰNG THỜI ĐẠI

Mã số thuế: 4300757775
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Sơn
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

HỢP TÁC XÃ GIAO THÔNG VẬN TẢI HUYỆN LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300222297
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Sơn
Địa chỉ: Thôn Tây xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

CHI CỤC THI HÀNH ÃN DÂN SỰ HUYỆN LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300248873
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Sơn
Địa chỉ: Thôn Đông – An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

BAN QUẢN LÝ CẢNG LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300271819
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Sơn
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

VÕ XUÂN NÊN

Mã số thuế: 4300219142-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Sơn
Địa chỉ: Thôn Đông, Lý Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

TRẦN THỊ SỸ

Mã số thuế: 4300223773-080
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Sơn Tịnh
Địa chỉ: Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

1 2 3 5