Doanh nghiệp, công ty tại Huyện Ba Tơ - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Ba Tơ

DOANH NGHIỆP TN XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LÂM SẢN THÀNH NHÂN

Mã số thuế: 4300313674
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ
Địa chỉ: Thôn Đá Bàn, Thị trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

NGUYỄN THANH HÙNG

Mã số thuế: 4300222201-006
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ
Địa chỉ: Thị Trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẾ BIẾN GỖ NGỌC LINH

Mã số thuế: 4300283250
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ
Địa chỉ: Tổ DP số 04-TT BaTơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG GIA TRINH

Mã số thuế: 4300338044
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ
Địa chỉ: Ba Tiêu, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN BA TƠ – CÔNG TY TNHH GIẤY HẢI PHƯƠNG

Mã số thuế: 4300313956-002
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Ba Động, Xã Ba Động, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG BA TƠ

Mã số thuế: 4300222106
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ
Địa chỉ: Thôn Hóc Kè, Xã Ba Động, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BA VÌ

Mã số thuế: 4300271230
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ
Địa chỉ: Xã Ba Vì, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

LÊ HOÀNG TƯỜNG

Mã số thuế: 4300222201-021
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ
Địa chỉ: Thị Trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

TRẦN MAI (KIM)

Mã số thuế: 4300222201-012
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ
Địa chỉ: Thị Trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

TRẦN VĂN QUÁ

Mã số thuế: 4300222201-018
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ
Địa chỉ: Thị Trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

NGUYỄN HỮU SOAN

Mã số thuế: 4300222201-016
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ
Địa chỉ: Thị Trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

NGUYỄN THỊ MINH NGUYÊN

Mã số thuế: 4300222201-010
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ
Địa chỉ: Hoàn Đồn, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

CỬA HÀNG SÁCH VÀ VĂN HÓA TỔNG HỢP HUYỆN BA TƠ

Mã số thuế: 4300209313-010
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ
Địa chỉ: Thị trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

DNTN XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG HOÀNG HUY

Mã số thuế: 4300337114
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, thôn Hoàng Đồn, Thị Trấn ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TN DUY KHOA

Mã số thuế: 4300373271
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ
Địa chỉ: Thôn Giá Vực, xã ba Vì, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN BA TƠ

Mã số thuế: 4300472882
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ
Địa chỉ: Tổ Dân phố số 4, Thị trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ BA VÌ

Mã số thuế: 4300715038
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ
Địa chỉ: Thôn Giá Vực, Xã Ba Vì, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BA XA

Mã số thuế: 4300382935
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ
Địa chỉ: Xã Ba Xa, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

HẠT KIỂM LÂM HUYỆN BA TƠ

Mã số thuế: 4300475650
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ
Địa chỉ: 107 Phạm Văn Đồng, TT Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BA GIANG

Mã số thuế: 4300478193
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ
Địa chỉ: Thôn Nước Lô, Xã Ba Giang, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

ĐỘI DUY TU BẢO DƯỠNG ĐƯỜNG BỘ VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG HUYỆN BA TƠ

Mã số thuế: 4300488025
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ
Địa chỉ: , Thị trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

CỬA HÀNG THƯƠNG MẠI BA TƠ – CHI NHÁNH CÔNG TY CP THANH NIÊN XUNG PHONG QUẢNG NGÃI

Mã số thuế: 4300207002-005
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TN GIỐNG CÂY TRỒNG – VẬT NUÔI ĐÌNH VŨ

Mã số thuế: 4300662065
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ
Địa chỉ: Thôn Bắc Lân, Xã Ba Động, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

TRƯỜNG MẦM NON BA VÌ

Mã số thuế: 4300715969
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ
Địa chỉ: Giá Vực, Xã Ba Vì, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

TRƯỜNG TIẺU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ BA LIÊN

Mã số thuế: 4300716031
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ
Địa chỉ: Ba Liên, Xã Ba Liên, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

TRƯỜNG MẦM NON BA TÔ

Mã số thuế: 4300716715
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ
Địa chỉ: Trà Nô, Xã Ba Tô, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BA TƠ

Mã số thuế: 4300718328
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ
Địa chỉ: Cụm công nghiệp thị trấn Ba Tơ, Thị trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỆN SÔNG LIÊN

Mã số thuế: 4300755224
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ: Thôn Suối Loa, Xã Ba Động, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SP HỒNG THÁI

Mã số thuế: 4300717003-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ
Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Thị trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

UBND XÃ BA KHÂM

Mã số thuế: 4300764035-011
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Ba Tơ
Địa chỉ: UBND xã Ba Khâm, Xã Ba Khâm, Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

1 2 3 10