Doanh nghiệp, công ty tại Huyện Thuận Nam - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Thuận Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÒA PHÁT

Mã số thuế: 0314975416-001
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Nam
Địa chỉ: Thôn Lạc Sơn 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA KHÁCH SẠN CÀ NÁ

Mã số thuế: 0300481625-004
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: Thôn Lạc Sơn 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUNG TÍN

Mã số thuế: 4500136398
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Nam
Địa chỉ: Lạc Tân – Phước Diêm, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

DOANH NGHIỆP KHAI THÁC HẢI SẢN THIỆN HỮU

Mã số thuế: 4500136197
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Nam
Địa chỉ:

DOANH NGHIỆP KHAI THÁC HẢI SẢN THIỆN HỮU

Mã số thuế: 4500136197
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Nam
Địa chỉ:

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN BẾ HẬU CÀ NÁ

Mã số thuế: 4500196710
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: Khu Quy hoạch Trung tâm nghề cá Cà Ná, thôn Lạc Sơn 2, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

UBND XÃ PHƯỚC DIÊM

Mã số thuế: 4500199285
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Nam
Địa chỉ: Thôn Lạc Tân – Xã Phước Diêm, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

UBND XÃ PHƯỚC DIÊM

Mã số thuế: 4500199285
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Nam
Địa chỉ: Thôn Lạc Tân – Xã Phước Diêm, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC DINH

Mã số thuế: 4500200396
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Nam
Địa chỉ:

HTX KINH DOANH DỊCH VỤ NHỊ HÀ

Mã số thuế: 4500203460
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Nam
Địa chỉ: Thôn 1 Nhị Hà, Xã Nhị Hà, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

HTX KINH DOANH DỊCH VỤ NHỊ HÀ

Mã số thuế: 4500203460
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Nam
Địa chỉ: Thôn 1 Nhị Hà, Xã Nhị Hà, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VÀNG BIỂN ĐÔNG

Mã số thuế: 4500205820
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Nam
Địa chỉ: Khu quy hoạch trung tâm nghề cá Cà Ná, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

DNTN THIỆN HỮU

Mã số thuế: 4500136197-002
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Nam
Địa chỉ:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÚC LAI

Mã số thuế: 4500212200
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Nam
Địa chỉ: Cảng Cà Ná, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH MAI LINH CÀ NÁ

Mã số thuế: 4500213878
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

DN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG DŨNG

Mã số thuế: 4500217978
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Nam
Địa chỉ:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÁI NHÃ

Mã số thuế: 4500221269
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Nam
Địa chỉ: Khu vực Cảng cá Cà Ná, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẾ BIẾN KINH DOANH THUỶ SẢN KIM ANH

Mã số thuế: 4500221798
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Nam
Địa chỉ: Thôn Lạc Nghiệp 2, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI MINH QUANG

Mã số thuế: 4500225129
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Nam
Địa chỉ: Thôn Quán Thẻ 3, Xã Phước Minh, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI MINH QUANG

Mã số thuế: 4500225129
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Nam
Địa chỉ: Thôn Quán Thẻ 3, Xã Phước Minh, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

DNTN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 4500228144
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Nam
Địa chỉ:

DNTN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VẬN TẢI HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 4500228144
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Nam
Địa chỉ:

CÔNG TY TNHH MTV BẰNG GIỚI VIỆT NAM

Mã số thuế: 4500229324
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: Hiếu Thiện, Xã Phước Nam, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

HỢP TÁC XÃ SX – KD CHÀ BANG

Mã số thuế: 4500229250
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Nam
Địa chỉ:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HONSHI

Mã số thuế: 4500229331
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: Hiếu Thiện, Xã Phước Ninh, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HẢI SƠN – CÀ NÁ

Mã số thuế: 4500230841
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI HÙNG ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 0300898666-007
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

UBND XÃ PHƯỚC DINH

Mã số thuế: 4500236787
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Nam
Địa chỉ: Sơn hải – Phước dinh, Xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

UBND XÃ PHƯỚC NAM

Mã số thuế: 4500236811
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Nam
Địa chỉ: Văn Lâm – Phước nam, Xã Phước Nam, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận

DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI PHÚC TÂN

Mã số thuế: 4500236868
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Nam
Địa chỉ:

1 2 3 16