Doanh nghiệp, công ty tại Huyện Thuận Bắc - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Thuận Bắc

UBND XÃ CÔNG HẢI

Mã số thuế: 4500199969
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Bắc
Địa chỉ: Ba Hồ, Xã Công Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

DOANH NGHIỆP XĂNG DẦU DU LONG

Mã số thuế: 4500126897
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Bắc
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Xã Công Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁC LIÊN

Mã số thuế: 4500220949
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Bắc
Địa chỉ: Số 13B, QL 1A, Thôn Giác Lan, Xã Công Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH XD-TM-SX NAM THÀNH NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500225633
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: Thôn Kiền Kiền, Xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG SẮT PHÍA NAM

Mã số thuế: 4500230640
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Xã Công Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH BÌNH TIÊN

Mã số thuế: 4500239957
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: Khu du lịch Bình Tiên, thôn Bình Tiên, Xã Công Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HIỆP THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 4500240180
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Bắc
Địa chỉ: Thôn ấn Đạt, Xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 4500240310
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ:

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BA THÁP

Mã số thuế: 4500241635
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Bắc
Địa chỉ:

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP MỸ NHƠN

Mã số thuế: 4500241931
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Bắc
Địa chỉ:

ĐOÀN ĐÌNH PHƯỚC

Mã số thuế: 4500225785-001
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Bắc
Địa chỉ:

CHI CỤC THUẾ HUYỆN THUẬN BẮC

Mã số thuế: 4500177820-006
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Bắc
Địa chỉ: Xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

UBND XÃ LỢI HẢI

Mã số thuế: 4500249377
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Bắc
Địa chỉ: QL 1-Lợi Hải, Xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

UBND XÃ BẮC SƠN

Mã số thuế: 4500249352
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Bắc
Địa chỉ: Thôn Bỉnh Nghĩa-Bắc Sơn, Xã Bắc Sơn, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

UBND XÃ BẮC PHONG

Mã số thuế: 4500249289
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Bắc
Địa chỉ: Bắc Phong, Xã Bắc Phong, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

PHÒNG HẠ TẦNG KINH TẾ HUYỆN THUẬN BẮC

Mã số thuế: 4500249384
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Bắc
Địa chỉ:

CÔNG AN HUYỆN THUẬN BẮC

Mã số thuế: 4500249338
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Bắc
Địa chỉ: Thôn ấn đạt-Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

HẠT KIỂM LÂM THUẬN BẮC

Mã số thuế: 4500249306
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Bắc
Địa chỉ: Kiền Kiền-Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN THUẬN BẮC

Mã số thuế: 4500249320
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Bắc
Địa chỉ: Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN THUẬN BẮC

Mã số thuế: 4500249320
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Bắc
Địa chỉ: Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN THUẬN BẮC

Mã số thuế: 4500249313
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Bắc
Địa chỉ: Thôn ấn đạt-Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

KHO BẠC NHÀ NƯỚC THUẬN BẮC

Mã số thuế: 4500249296
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Bắc
Địa chỉ: Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

KHO BẠC NHÀ NƯỚC THUẬN BẮC

Mã số thuế: 4500249296
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Bắc
Địa chỉ: Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

KHO BẠC NHÀ NƯỚC THUẬN BẮC

Mã số thuế: 4500249296
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Bắc
Địa chỉ: Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

KHO BẠC NHÀ NƯỚC THUẬN BẮC

Mã số thuế: 4500249296
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Bắc
Địa chỉ: Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

KHO BẠC NHÀ NƯỚC THUẬN BẮC

Mã số thuế: 4500249296
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Bắc
Địa chỉ: Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN THUẬN BẮC

Mã số thuế: 4500249345
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Bắc
Địa chỉ: Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRUNG VIỆT

Mã số thuế: 4500249585
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Bắc
Địa chỉ: Thôn Kà Rôm, Xã Công Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

PHÒNG TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG THUẬN BẮC

Mã số thuế: 4500249680
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Bắc
Địa chỉ: Thôn ấn Đạt-Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

PHÒNG TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG THUẬN BẮC

Mã số thuế: 4500249680
Chi cục thuế: Chi cục thuế Huyện Thuận Bắc
Địa chỉ: Thôn ấn Đạt-Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

1 2 3 9