Doanh nghiệp, công ty tại Huyện Vụ Bản - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Vụ Bản

HTX GIAO THÔNG VT LIÊN THANH

Mã số thuế: 0600138391
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực ý Yên – Vụ Bản
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Số 109 đường Lương Thế Vinh, quốc lộ 10, Thị Trấn Gôi, Huyện Vụ Bản, Nam Định

C.TY THHH DỆT LỢI THÀNH

Mã số thuế: 0600138401
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực ý Yên – Vụ Bản
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Xã Thành Lợi, Huyện Vụ Bản, Nam Định

DNTN HÀ HỒNG VÂN

Mã số thuế: 0600138419
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực ý Yên – Vụ Bản
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Xã Liên Bảo, Huyện Vụ Bản, Nam Định

TỔ HỢP XÂY DỰNG HÀ NAM

Mã số thuế: 0600138352
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực ý Yên – Vụ Bản
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Trung Thành, Huyện Vụ Bản, Nam Định

TỔ HỢP CƠ KHÍ ĐÚC HỢP LỰC

Mã số thuế: 0600138345
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực ý Yên – Vụ Bản
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Thị Trấn Gôi, Huyện Vụ Bản, Nam Định

CÔNG TY VẬT TƯ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VỤ BẢN

Mã số thuế: 0600138433
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Thị Trấn Gôi, Huyện Vụ Bản, Nam Định

CÔNG TY DƯỢC VỤ BẢN

Mã số thuế: 0600138426
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực ý Yên – Vụ Bản
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Thị Trấn Gôi, Huyện Vụ Bản, Nam Định

XÍ NGHIỆP MAY II

Mã số thuế: 0600019436-009
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực ý Yên – Vụ Bản
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại 128 Đường Ninh Bình, Huyện Vụ Bản, Nam Định

XÍ NGHIỆP MAY II

Mã số thuế: 0600019436-009
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực ý Yên – Vụ Bản
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại 128 Đường Ninh Bình, Huyện Vụ Bản, Nam Định

XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP VỤ BẢN

Mã số thuế: 0600128234-003
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực ý Yên – Vụ Bản
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Xã cộng hoà, Huyện Vụ Bản, Nam Định

CỬA HÀNG KINH DOANH VẬT LIỆU ĐIỆN DỤNG CỤ CƠ KHÍ

Mã số thuế: 0600019147-008
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực ý Yên – Vụ Bản
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Km số 2 Đường 10, Huyện Vụ Bản, Nam Định

CỬA HÀNG KINH DOANH VẬT TƯ TỔNG HỢP SỐ 5

Mã số thuế: 0600019147-005
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực ý Yên – Vụ Bản
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Km số 2 Đường 10, Huyện Vụ Bản, Nam Định

CỬA HÀNG KINH DOANH VẬT TƯ TỔNG HỢP SỐ III

Mã số thuế: 0600019147-003
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực ý Yên – Vụ Bản
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Xã Nam Phong, Huyện Vụ Bản, Nam Định

CỬA HÀNG KINH DOANH VẬT TƯ TỔNG HỢP SỐ II

Mã số thuế: 0600019147-002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực ý Yên – Vụ Bản
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Km số 2 Đường 10, Huyện Vụ Bản, Nam Định

UBND XÃ LIÊN MINH

Mã số thuế: 0600153576
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực ý Yên – Vụ Bản
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại xã Liên Minh, Huyện Vụ Bản, Nam Định

UBND XÃ ĐẠI THẮNG

Mã số thuế: 0600153569
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực ý Yên – Vụ Bản
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại xã Đại Thắng, Huyện Vụ Bản, Nam Định

UBND XÃ MINH THUẬN

Mã số thuế: 0600153488
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực ý Yên – Vụ Bản
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại xã Minh Thuận, Huyện Vụ Bản, Nam Định

UBND XÃ HIỂN KHÁNH

Mã số thuế: 0600153463
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực ý Yên – Vụ Bản
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại xã Hiển Khánh, Huyện Vụ Bản, Nam Định

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN VỤ BẢN

Mã số thuế: 0600153431
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực ý Yên – Vụ Bản
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Thị trấn Gôi, Huyện Vụ Bản, Nam Định

CƠ SỞ II – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP – NHÀ MÁY TẤM LỢP THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4600255511-008
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực ý Yên – Vụ Bản
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Thị trấn Gôi, Thị trấn Gôi, Huyện Vụ Bản, Nam Định

XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ TRÌNH XUYÊN

Mã số thuế: 0600160460-002
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Xã Liên Bảo, Huyện Vụ Bản, Nam Định

DNTN HÙNG QUANG

Mã số thuế: 0600288862
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực ý Yên – Vụ Bản
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Ngo Trang – Liên minh, Huyện Vụ Bản, Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Mã số thuế: 0600289168
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực ý Yên – Vụ Bản
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Đường Lương Thế Vinh, Thị trấn Gôi, Huyện Vụ Bản, Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VỤ BẢN

Mã số thuế: 0600297112
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực ý Yên – Vụ Bản
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Số 217 đường Lương Thế Vinh, Thị trấn Gôi, Huyện Vụ Bản, Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VỤ BẢN

Mã số thuế: 0600297112
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực ý Yên – Vụ Bản
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Số 217 đường Lương Thế Vinh, Thị trấn Gôi, Huyện Vụ Bản, Nam Định

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ – KINH DOANH NGỌC SƠN

Mã số thuế: 0600308653
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực ý Yên – Vụ Bản
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Quốc lộ 10, Thị trấn Gôi, Huyện Vụ Bản, Nam Định

XÂY DỰNG CƠ BẢN VÃNG LAI VỤ BẢN

Mã số thuế: 0600264445-002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực ý Yên – Vụ Bản
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Huyện Vụ Bản, Huyện Vụ Bản, Nam Định

CỬA HÀNG BÁN VÀ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Mã số thuế: 0600296422
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực ý Yên – Vụ Bản
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại xã Hiển Khánh, Huyện Vụ Bản, Nam Định

CÔNG TY TNHH SƠN MÀI SƠN THUÝ

Mã số thuế: 0600321809
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực ý Yên – Vụ Bản
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Thôn Hồ Sen – Xã Vĩnh Hoà, Huyện Vụ Bản, Nam Định

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 0600334364
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Xã Liên Bảo, Huyện Vụ Bản, Nam Định

1 2 3 12