Doanh nghiệp, công ty tại Huyện Mỹ Lộc - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Mỹ Lộc

CÔNG TY TNHH DESTCOM NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 0601196170
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định – Mỹ Lộc
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Xóm Trung, Xã Mỹ Thịnh, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

XÍ NGHIỆP GẠCH NGÓI CẦU MÁI

Mã số thuế: 0600127939
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định – Mỹ Lộc
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Xã Mỹ thịnh Mỹ lộc, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

CỬA HÀNG XĂNG DẦU MỸ TÂN

Mã số thuế: 0600018898-003
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Xã Mỹ tân, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI THUỶ BỘ THÀNH NAM

Mã số thuế: 0600142292
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định – Mỹ Lộc
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Đường 10, Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN BẠCH ĐẰNG

Mã số thuế: 0600145166
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định – Mỹ Lộc
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Cầu Mái, Xã Mỹ Thịnh, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT VẬT LIỆU

Mã số thuế: 0600013000-001
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Thôn hữu bị, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ TIẾN

Mã số thuế: 0600147808
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định – Mỹ Lộc
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Thôn La Chợ xã Mỹ Tiến, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ THUẬN

Mã số thuế: 0600147854
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định – Mỹ Lộc
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Thôn Đại Thắng xã Mỹ Thuận, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ THẮNG

Mã số thuế: 0600147847
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định – Mỹ Lộc
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Thôn Sắc xã Mỹ Thắng, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ TÂN

Mã số thuế: 0600147798
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định – Mỹ Lộc
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Thôn Hồng phong I Mỹ tân, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ HÀ

Mã số thuế: 0600147780
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định – Mỹ Lộc
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Thôn quang sán xã Mỹ Hà, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÀNH THẮNG

Mã số thuế: 0600206235
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định – Mỹ Lộc
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Đường Quốc lộ 10, Xã Mỹ Trung, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

QUẦY TRẦN THỊ MINH TÂN

Mã số thuế: 0600206147-064
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định – Mỹ Lộc
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Xã Mỹ Hưng, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

HIÊỤ THUỐC HUYỆN MỸ LỘC

Mã số thuế: 0600206147-062
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định – Mỹ Lộc
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại KM6 – Đường 21A Nam Định, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI MỸ THÀNH

Mã số thuế: 0600257617
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định – Mỹ Lộc
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại số 766 Km số 4 đường 21 Nam Định – Hà Nội, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ NGHỆ NỘI THẤT NAM HÀ

Mã số thuế: 0600297232
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định – Mỹ Lộc
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Km 104, quốc lộ 10, Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

CÔNG TY TNHH TƠ TẰM THÁI HÀ

Mã số thuế: 0600297553
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định – Mỹ Lộc
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Xóm Hồng Phong 2, Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

DNTN TRƯỜNG LƯU

Mã số thuế: 0600303408
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định – Mỹ Lộc
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

CỬA HÀNG HỢP TÁC XÃ MUA BÁN CHỢ VIỀNG

Mã số thuế: 0600009413-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định – Mỹ Lộc
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Xã Mỹ phúc, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

DNTN PHÚC VƯỢNG

Mã số thuế: 0600309456
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định – Mỹ Lộc
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Đường 21A Xã Mỹ Hưng, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

XÂY DỰNG CƠ BẢN VÃNG LAI MỸ LỘC

Mã số thuế: 0600264445-003
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định – Mỹ Lộc
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Huyện Mỹ Lộc, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

XÍ NGHIỆP TẦU CUỐC I

Mã số thuế: 0900217460-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định – Mỹ Lộc
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

DNTN HOA BIÊN

Mã số thuế: 0600125794
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định – Mỹ Lộc
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Đường 38A – Hữu Bị, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

CHI NHÁNH KINH DOANH BÁN LẺ XĂNG DẦU MỸ THUẬN

Mã số thuế: 0100107638-026
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định – Mỹ Lộc
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Xã Mỹ Thuận, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI – XÂY DỰNG VINAHA

Mã số thuế: 0600334269
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định – Mỹ Lộc
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Km 102+180 quốc lộ 10, (Khu CN Mỹ Trung), Xã Mỹ Trung, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TANG LỄ HOÀNG LONG

Mã số thuế: 0600336971
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định – Mỹ Lộc
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình, Xã Mỹ Thuận, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CHIỀNG MAI

Mã số thuế: 0600342936
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định – Mỹ Lộc
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Thôn Vạn Khoảnh, Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

CHI CỤC THUẾ MỸ LỘC

Mã số thuế: 0600145310-002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định – Mỹ Lộc
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Đường 21A Nam Định, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

CHI CỤC THUẾ MỸ LỘC

Mã số thuế: 0600145310-002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định – Mỹ Lộc
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Đường 21A Nam Định, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

CHI CỤC THUẾ MỸ LỘC 921 VÃNG LAI

Mã số thuế: 0600346987
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định – Mỹ Lộc
Địa chỉ: Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Thị trấn Mỹ Lộc, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

1 2 3 8