Doanh nghiệp, công ty tại Huyện Tiên Lãng - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Tiên Lãng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THẾ HÂN

Mã số thuế: 0200988517
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tiên Lãng
Địa chỉ: Thôn Cổ Duy, Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng