Doanh nghiệp, công ty tại Huyện Lý Nhân - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Lý Nhân

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DŨNG HOÀNG

Mã số thuế: 0700630127
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Nhân
Địa chỉ: Xóm 2, thôn Công Xá, Xã Đồng Lý, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG PHÁT

Mã số thuế: 0700630198
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Nhân
Địa chỉ: Thôn Văn Quan, Xã Văn Lý, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

MÃ SỐ THUẾ ĐẶC TRƯNG CHI CỤC THUẾ LÝ NHÂN

Mã số thuế: 0700630310
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Nhân
Địa chỉ: Xóm 6 Đồng Lý, Lý Nhân Hà Nam, Xã Đồng Lý, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC MẠNH HÙNG HÀ NAM

Mã số thuế: 0700630695
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Nhân
Địa chỉ: Thôn Cầu Không, Xã Bắc Lý, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

CÔNG TY TNHH THÀNH NAM HÀ NAM

Mã số thuế: 0700631219
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Nhân
Địa chỉ: Khu phố I, Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

CÔNG TY TNHH DỆT MAY HOÀNG DŨNG

Mã số thuế: 0700631226
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Nhân
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Hòa Hậu, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐƯỜNG BỘ

Mã số thuế: 0700100560
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Nhân
Địa chỉ:

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI LÝ NHÂN

Mã số thuế: 0700101194
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Nhân
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Trụ, Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

TRẦN VĂN MẠNH

Mã số thuế: 0700101148
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Nhân
Địa chỉ:

HTX MUA BÁN LÝ NHÂN

Mã số thuế: 0700100345
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Nhân
Địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG CHÂU

Mã số thuế: 0700118536
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Nhân
Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Phúc Lai, Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

XN GẠCH NGÓI LÝ NHÂN

Mã số thuế: 0700101229
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Hà Nam
Địa chỉ:

XN CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP LÝ NHÂN

Mã số thuế: 0700118423
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Nhân
Địa chỉ:

CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP LÝ NHÂN

Mã số thuế: 0700100641
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Hà Nam
Địa chỉ:

HIỆU THUỐC LÝ NHÂN

Mã số thuế: 0700100271-002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Nhân
Địa chỉ:

CỬA HÀNG LƯƠNG THỰC LÝ NHÂN

Mã số thuế: 0700106964-004
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Nhân
Địa chỉ:

HIỆU SÁCH LÝ NHÂN

Mã số thuế: 0600005578-015
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Hà Nam
Địa chỉ:

CỬA HÀNG VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ

Mã số thuế: 0600020488-003
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Nhân
Địa chỉ:

CÔNG TY TNHH VIỆT TIỆP

Mã số thuế: 0700186945
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Nhân
Địa chỉ: Thôn Trác Ngoại, Xã Nhân Đạo, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG THANH MAI

Mã số thuế: 0700186938
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Hà Nam
Địa chỉ:

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 558

Mã số thuế: 0700187681
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Nhân
Địa chỉ: Số 343, đường Trần Nhân Tông, Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

CÔNG TY TNHH DỆT MAY CHÂU GIANG

Mã số thuế: 0700189350
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Nhân
Địa chỉ: xóm 7, Xã Hòa Hậu, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

XƯỞNG SX NƯỚC GK HOÀNG GIANG

Mã số thuế: 0700101194-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Nhân
Địa chỉ:

CÔNG TY CP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÝ NHÂN

Mã số thuế: 0700193124
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Nhân
Địa chỉ: Thôn Cao Đà, Xã Nhân Mỹ, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 0700193445
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Nhân
Địa chỉ: Xóm 10, Thị trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẠI HOÀNG

Mã số thuế: 0700193727
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Nhân
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Xuân Khê, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP LÝ NHÂN

Mã số thuế: 0700194142
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Hà Nam
Địa chỉ:

CÔNG TY TNHH THÂN THIỆN

Mã số thuế: 0700194294
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Nhân
Địa chỉ:

CÔNG TY TNHH TOÀN THIỆN

Mã số thuế: 0700194368
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Nhân
Địa chỉ: Xóm 10 Xã Hoà hậu, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

CÔNG TY TNHH 24-8 NGỌC HIẾN

Mã số thuế: 0700206302
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lý Nhân
Địa chỉ: Xóm 7 Xã Hoà Hậu, Huyện Lý Nhân, Hà Nam

1 2 3 28