Doanh nghiệp, công ty tại Huyện Kim Bảng - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Kim Bảng

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KENDO

Mã số thuế: 0107485269
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Kim Bảng
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Nhật Tân, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG NHÀ HÀ NỘI SỐ 28

Mã số thuế: 0700100828
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Kim Bảng
Địa chỉ: KĐT Kè Quế 2, đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

CÔNG TY CP THÀNH AN 77

Mã số thuế: 0700100257
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Hà Nam
Địa chỉ: Liên Sơn, Xã Liên Sơn, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

TỔ HỢP CƠ KHÍ – SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNGTHÀNH CÔNG

Mã số thuế: 0700101155
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Kim Bảng
Địa chỉ:

CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI HUYỆN KIM BẢNG

Mã số thuế: 0700100994
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Hà Nam
Địa chỉ:

HTX THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 0700100391
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Kim Bảng
Địa chỉ:

TỔ HỢP CHẾ BIẾN ĐÁ CHÂU SƠN

Mã số thuế: 0700100722
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Kim Bảng
Địa chỉ:

TỔ HỢP SẢN XUẤT ĐÁ THI SƠN

Mã số thuế: 0700101123
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Hà Nam
Địa chỉ:

TỔ HỢP VẬN TẢI THUỶ HỒNG SƠN

Mã số thuế: 0700101067
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Kim Bảng
Địa chỉ:

TỔ CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG BINH CHÂU SƠN

Mã số thuế: 0700100673
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Kim Bảng
Địa chỉ:

TỔ HỢP DỆT NHẬT TÂN

Mã số thuế: 0700101236
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Kim Bảng
Địa chỉ:

TỔ HỢP TÁI CHẾ BAO BÌ THƯƠNG BỆNH BINH XÃ PHÙ VÂN

Mã số thuế: 0700100320
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Kim Bảng
Địa chỉ:

TỔ HỢP KHAI THÁC ĐÁ LIÊN SƠN

Mã số thuế: 0700100779
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Kim Bảng
Địa chỉ:

TỔ HỢP DỊCH VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG GIAO THÔNG 1 – 5

Mã số thuế: 0700100747
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Kim Bảng
Địa chỉ:

XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUYỆN KIM BẢNG

Mã số thuế: 0700100909
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Hà Nam
Địa chỉ:

CTY THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP KIM BẢNG

Mã số thuế: 0700100137
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Hà Nam
Địa chỉ:

NÔNG TRƯỜNG BA SAO

Mã số thuế: 0700100049
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Hà Nam
Địa chỉ:

XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT CỦA THƯƠNG BINH HUYỆN KIM BẢNG

Mã số thuế: 0700101317
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Hà Nam
Địa chỉ:

CTY DƯỢC KIM BẢNG

Mã số thuế: 0700101483
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Hà Nam
Địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Mã số thuế: 0700117613
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Hà Nam
Địa chỉ: Xã Thanh Sơn, Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

HIỆU SÁCH KIM BẢNG

Mã số thuế: 0600005578-016
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Hà Nam
Địa chỉ:

XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP KIM BẢNG

Mã số thuế: 0700145829-002
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Hà Nam
Địa chỉ:

XÍ NGHIỆP XI MĂNG NỘI THƯƠNG

Mã số thuế: 0100107451-007
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Hà Nam
Địa chỉ:

CHI NHÁNH BÚT SƠN

Mã số thuế: 2700132397-007
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Hà Nam
Địa chỉ:

CHI NHÁNH HOÁ CHẤT MỎ

Mã số thuế: 0700166794
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Hà Nam
Địa chỉ:

HỢP TÁC XÃ GỐM QUYẾT THÀNH

Mã số thuế: 0700167205
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Kim Bảng
Địa chỉ:

CÔNG TY TNHH NGHIÊN HƯƠNG

Mã số thuế: 0700167452
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Kim Bảng
Địa chỉ: Thôn Đồng Sơn, Xã Liên Sơn, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

TỔ HỢP DỆT NHẬT THÀNH

Mã số thuế: 0700167477
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Kim Bảng
Địa chỉ:

CHI NHÁNH KOMIX HÀ NAM

Mã số thuế: 0301417781-004
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Hà Nam
Địa chỉ:

TỔ HỢP DỆT TÂN BẰNG

Mã số thuế: 0700174072
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Kim Bảng
Địa chỉ:

1 2 3 31