Doanh nghiệp, công ty tại Huyện Đồng Văn - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Đồng Văn

CỬA HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỒNG VĂN

Mã số thuế: 5100101441-002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đồng Văn
Địa chỉ:

CHI NHÁNH CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG LÂM NGHIỆP ĐỒNG VĂN

Mã số thuế: 5100102011-005
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đồng Văn
Địa chỉ:

VIỄN THÔNG HUYỆN ĐỒNG VĂN

Mã số thuế: 5100100007-002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đồng Văn
Địa chỉ: Đồng văn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP ĐỒNG VĂN

Mã số thuế: 5100100624-003
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đồng Văn
Địa chỉ:

TT KHOA HỌC KỸ THUẬT GIỐNG CÂY TRỒNG PHÓ BẢNG

Mã số thuế: 5100108239
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đồng Văn
Địa chỉ: Thị trấn phó bảng, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

CỬA HÀNG DƯỢC ĐỒNG VĂN

Mã số thuế: 5100102861-002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đồng Văn
Địa chỉ:

UBND XÃ PHỐ CÁO

Mã số thuế: 5100136853
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đồng Văn
Địa chỉ: Xã Phố cáo, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

UBND XÃ LŨNG PHÌN

Mã số thuế: 5100136846
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đồng Văn
Địa chỉ: xã Lũng phìn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

UBND XÃ XÀ PHÌN

Mã số thuế: 5100136821
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đồng Văn
Địa chỉ: Xã Xà phìn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

PHÒNG GIAO THÔNG XÂY DỰNG ĐỒNG VĂN

Mã số thuế: 5100136797
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đồng Văn
Địa chỉ: Xã Đồng văn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

UBND THỊ TRẤN PHỐ BẢNG

Mã số thuế: 5100136860
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đồng Văn
Địa chỉ: Xã Đồng văn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

TRẠM THÚ Y ĐỒNG VĂN

Mã số thuế: 5100136892
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đồng Văn
Địa chỉ: Đồng văn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

ĐỘI THI HÀNH ÁN ĐỒNG VĂN

Mã số thuế: 5100136885
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đồng Văn
Địa chỉ: Đồng văn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG ĐỒNG VĂN

Mã số thuế: 5100136878
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đồng Văn
Địa chỉ: Đồng văn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

CHI NHÁNH ĐIỆN ĐỒNG VĂN

Mã số thuế: 5100139075-008
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đồng Văn
Địa chỉ:

NHÀ KHÁCH VĂN PHÒNG UBND HUYỆN

Mã số thuế: 5100152301
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đồng Văn
Địa chỉ: Xã Đồng văn Huyện Đồng văn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI BẮC NAM

Mã số thuế: 5100172403
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đồng Văn
Địa chỉ: huyện Đồng văn, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

CỬA HÀNG LƯƠNG THỰC ĐỒNG VĂN

Mã số thuế: 4600123498-024
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đồng Văn
Địa chỉ:

HTX TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP QUYẾT THẮNG

Mã số thuế: 5100175468
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đồng Văn
Địa chỉ:

XÍ NGHIỆP XD CẦU ĐƯỜNG GIAO THÔNG THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 5100176662
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đồng Văn
Địa chỉ:

HTX TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ VẬN TẢI TỔNG HỢP HẢI YẾN

Mã số thuế: 5100177955
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đồng Văn
Địa chỉ:

HTX TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ GIANG NAM

Mã số thuế: 5100178412
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đồng Văn
Địa chỉ:

HTX VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ 2-9

Mã số thuế: 5100178437
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đồng Văn
Địa chỉ:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯỢNG AN

Mã số thuế: 5100166368
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đồng Văn
Địa chỉ: Xã Đồng Văn, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

CỬA HÀNG XĂNG DẦU ĐỒNG VĂN

Mã số thuế: 5100100046-013
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đồng Văn
Địa chỉ: Thị trấn Đồng Văn, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG AN

Mã số thuế: 5100126397
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đồng Văn
Địa chỉ:

HTX DỊCH VỤ TỔNG HỢP MIỀN NÚI

Mã số thuế: 5100146308
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đồng Văn
Địa chỉ:

CHI CỤC THUẾ ĐỒNG VĂN

Mã số thuế: 5100137825-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đồng Văn
Địa chỉ: Thị trấn Đồng văn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

HTX TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5100203588
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đồng Văn
Địa chỉ:

HỢP TÁC XÃ TTCN VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VŨ HẢI

Mã số thuế: 5100223633
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Đồng Văn
Địa chỉ:

1 2 3 10