Doanh nghiệp, công ty tại Huyện Tháp Mười - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Tháp Mười

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUỲNH TƯ

Mã số thuế: 1400397383
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tháp Mười
Địa chỉ: ấp 2, Xã Mỹ Hòa, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN XÂY DỰNG HIẾU TÍNH

Mã số thuế: 1400384345
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tháp Mười
Địa chỉ: Số 20/6/A khóm 1 TT Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN XÂY DỰNG THANH NIÊN

Mã số thuế: 1400440945
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tháp Mười
Địa chỉ: ấp 1, Xã Tân Kiều, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI PHÁT GARMENTS

Mã số thuế: 1402120098
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tháp Mười
Địa chỉ: ấp 5, Xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN THÁI BÌNH 2

Mã số thuế: 1400141744
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tháp Mười
Địa chỉ: ấp 4 xã Trường Xuân, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN NGUYỄN VẤN

Mã số thuế: 1400147312
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tháp Mười
Địa chỉ: Số 29/D, đường Hùng Vương, khóm 4, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

NHÀ MÁY XAY XÁT PHƯỚC LỘC THÀNH

Mã số thuế: 1400146929
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: khóm 4 TT mỹ an, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

CHI NHÁNH DNTN THƯƠNG MẠI THANH TÍN

Mã số thuế: 1500152644-001
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: Số 02-3-4-5 Khu vực sau trường Cấp 3, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH KIM HUYÊN

Mã số thuế: 1400292253
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tháp Mười
Địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

CHI NHÁNH CTY TNHH TMẠI THANH TÍN

Mã số thuế: 1500268286-001
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: Khóm 1 TT Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN NHÂN ĐỨC

Mã số thuế: 1400346075
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tháp Mười
Địa chỉ: 14/6A Khóm 1, Thị Trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN VẠN HẠNH

Mã số thuế: 1400369555
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tháp Mười
Địa chỉ: Đường Trần Phú TT Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN CHÍN BIẾT

Mã số thuế: 1400386504
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tháp Mười
Địa chỉ: Tổ 1, ấp 2, Xã Mỹ Hòa, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT CAO TÙNG

Mã số thuế: 0301808993-002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tháp Mười
Địa chỉ: 41/D khóm 4, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN HÙNG CƯỜNG

Mã số thuế: 1400437501
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tháp Mười
Địa chỉ: số 912/C ấp 3, xã Mỹ Hoà, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN NGỌC ẨN

Mã số thuế: 1400452997
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tháp Mười
Địa chỉ: 1552 C4, ấp Mỹ Tây 1, xã Mỹ Quí, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

DNTN THUẬN THU

Mã số thuế: 1400461078
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tháp Mười
Địa chỉ: Số 1310, ấp Mỹ tây 2, xã Mỹ Quý, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC XINH

Mã số thuế: 1400192756
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tháp Mười
Địa chỉ: Số 32/2, ấp 2A, Xã Hưng Thạnh, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

DNTN VIỆT HẢI

Mã số thuế: 1400144424
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: ấp mỹ thị B xã mỹ an, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UBND HUYỆN THÁP MƯỜI

Mã số thuế: 1400468838
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tháp Mười
Địa chỉ: Khóm 3, TT Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC THÀNH LỢI

Mã số thuế: 1400564267
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tháp Mười
Địa chỉ: Số 9, Phạm Hữu Lầu, khóm 4, thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN THÁP MƯỜI

Mã số thuế: 1400470530
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tháp Mười
Địa chỉ: khóm 1, TT – Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP PHƯỚC TIẾN

Mã số thuế: 1400477871
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tháp Mười
Địa chỉ: Tập đoàn 32, ấp Mỹ Phước I, xã Mỹ Qúy, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN HẰNG

Mã số thuế: 1400624653
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tháp Mười
Địa chỉ: Số 110/1/A, khóm I, TT Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TOÀN TÍNH

Mã số thuế: 1400766513
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tháp Mười
Địa chỉ: Số 33D, đường Trần Phú, khóm 4, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ AN 1

Mã số thuế: 1400775941
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tháp Mười
Địa chỉ: Khóm 2, thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HOÀ THÀNH

Mã số thuế: 1400811364
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tháp Mười
Địa chỉ: ấp 2 xã Mỹ Hoà, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

CTY TNHH 01TV QUỐC BÌNH

Mã số thuế: 1400644265
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tháp Mười
Địa chỉ: 379/B5, ấp Hưng Lợi, xã Thanh Mỹ, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

PHÒNG Y TẾ HUYỆN THÁP MƯỜI

Mã số thuế: 1400651713
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tháp Mười
Địa chỉ: khóm 3, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

CỬA HÀNG XĂNG DẦU MỸ ĐÔNG

Mã số thuế: 1400103562-054
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: ấp 4, Xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

1 2 3 27