Doanh nghiệp, công ty tại Huyện Thanh Bình - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Thanh Bình

HIỆU THUỐC THANH BÌNH

Mã số thuế: 1400102174-008
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: TT Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CỬA HÀNG XĂNG DẦU THANH BÌNH

Mã số thuế: 1400103562-010
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: TT Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM NHUNG

Mã số thuế: 1400117572
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thanh Bình
Địa chỉ: ấp Tân Đông B TT Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN VÕ TÙNG

Mã số thuế: 1400119636
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thanh Bình
Địa chỉ: Số 420, ấp Bình Chánh, Xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

BƯU ĐIỆN HUYỆN THANH BÌNH

Mã số thuế: 1400104037-007
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: QL 30, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN PHÚC TÀI

Mã số thuế: 1400203687
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thanh Bình
Địa chỉ: Số 286, ấp Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

UBND XÃ BÌNH TẤN

Mã số thuế: 1400290390
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thanh Bình
Địa chỉ: Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THANH BÌNH

Mã số thuế: 1400290513
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thanh Bình
Địa chỉ: ấp Tân Đông, TT Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN THANH TÂN

Mã số thuế: 1400351501
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thanh Bình
Địa chỉ: Số 260, đường 30/4, Khóm Tân Đông B, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CHI NHÁNH DNTN THƯƠNG MẠI NGỌC NA

Mã số thuế: 1400116610-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Cao Lãnh
Địa chỉ: ấp Bình Hòa Xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

HIỆU THUỐC SỐ 6 – HUYỆN THANH BÌNH

Mã số thuế: 1400384433-006
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

HTX NÔNG NGHIỆP TÂN PHÚ

Mã số thuế: 1400400727
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thanh Bình
Địa chỉ: Xã Tân Phú, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN ANH KHOA

Mã số thuế: 1400462018
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thanh Bình
Địa chỉ: Số 47, Đường 3/2, Khóm Tân Đông B, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN TUYẾT NGA

Mã số thuế: 1400440215
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thanh Bình
Địa chỉ: QL30, ấp 3, Xã An Phong, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CỬA HÀNG XĂNG DẦU TÂN THẠNH

Mã số thuế: 1400103562-033
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: xã Tân Thạnh, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN THUẬN SƠN

Mã số thuế: 1400422664
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thanh Bình
Địa chỉ: Quốc lộ 30, ấp Bình Chánh, Xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CTY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT THÁI BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 1400469743
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thanh Bình
Địa chỉ: 178/B ấp Trung, Tân Qưới, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

VĂN PHÒNG UBND HUYỆN THANH BÌNH

Mã số thuế: 1400480095
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thanh Bình
Địa chỉ: ấp Tân Đông B, TT Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỒNG TÀI

Mã số thuế: 1400615070
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thanh Bình
Địa chỉ: 612 – ấp Bình Chánh, xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MAI SAO

Mã số thuế: 1400615828
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thanh Bình
Địa chỉ: ấp Tân Đông A, TT Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN DINH

Mã số thuế: 1400619452
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thanh Bình
Địa chỉ: Số 114, ấp Nhất, xã An Phong, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUÂN THƯ

Mã số thuế: 1400628457
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thanh Bình
Địa chỉ: Số 568, ấp Tân Đông A, TT Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

BƯU CỤC 3 TÂN HUỀ

Mã số thuế: 1400104037-029
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: Chợ Tân Hưng , xã Tân Hùê, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN HUỀ

Mã số thuế: 1400646583
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thanh Bình
Địa chỉ: ấp Tân Phong, xã Tân Huề, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CTY TNHH TM-DV VẬN TẢI CƠ KHÍ ĐẶNG LỢI

Mã số thuế: 1400720205
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thanh Bình
Địa chỉ: 319, ấp 3, xã An Phong, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH THIỆN NGUYÊN THÀNH

Mã số thuế: 1402119857
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thanh Bình
Địa chỉ: ấp Thượng, Xã Tân Quới, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH HANA MÊKÔNG

Mã số thuế: 1402119462
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: ấp Nhất, Xã An Phong, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN BỀN BỈ

Mã số thuế: 1400118262
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thanh Bình
Địa chỉ: Số 430 đường 30/4,Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CỬA HÀNG XĂNG DẦU PHÚ LỢI

Mã số thuế: 1400103562-018
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: Xã Phú Lợi, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

HIỆU THUỐC HUYỆN THANH BÌNH

Mã số thuế: 1400102985-011
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: 12B chợ mới ,TT Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

1 2 3 20