Doanh nghiệp, công ty tại Huyện Tấn Hồng - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Tấn Hồng

HTX VẬN TẢI THUỶ BỘ HUYỆN TÂN HỒNG – ĐỒNG THÁP

Mã số thuế: 1400388999
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tân Hồng
Địa chỉ: ấp 1, TT Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

TRẦN TUẤN ANH

Mã số thuế: 1400100716
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tân Hồng
Địa chỉ: 1010 ấp 3 Trần Hưng đạo TT Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

BƯU ĐIỆN HUYỆN TÂN HỒNG

Mã số thuế: 1400104037-004
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: Số 13 Trần Hưng Đạo, TT Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN TÂN HỒNG

Mã số thuế: 1400290601
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tân Hồng
Địa chỉ: ấp 3, Thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN THANH

Mã số thuế: 1400427944
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tân Hồng
Địa chỉ: ấp 3, Thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

VĂN PHÒNG UBND HUYỆN TÂN HỒNG

Mã số thuế: 1400455412
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tân Hồng
Địa chỉ: Số 271, Nguyễn Huệ, TT Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BA XUYÊN

Mã số thuế: 1400137762
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tân Hồng
Địa chỉ: Số 404, ấp Phước Tiên, Xã Thông Bình, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÍCH NGỌC

Mã số thuế: 1400461984
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tân Hồng
Địa chỉ: ấp 1, Thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU NGUYỄN THANH PHONG

Mã số thuế: 1402119649
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tân Hồng
Địa chỉ: Đường tuần tra biên giới, ấp Phước Tiên, Xã Thông Bình, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP GIÀU PHẠM

Mã số thuế: 1402119543
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tân Hồng
Địa chỉ: Tổ 2, ấp Dinh Bà, Xã Tân Hộ Cơ, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP – CÔNG TY TNHH MTV MỸ THÀNH – NHA KHOA TÂN SÀI GÒN

Mã số thuế: 0313837050-006
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tân Hồng
Địa chỉ: 183 Hùng Vương, Thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN LÝ XÍA

Mã số thuế: 1400100498
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tân Hồng
Địa chỉ: Số 173, ấp Tân Bảnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN VẠN LỢI

Mã số thuế: 1400100554
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tân Hồng
Địa chỉ: Số 420, ấp Hoàng Việt, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

TRƯƠNG NHƯ TÂM

Mã số thuế: 1400100829
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tân Hồng
Địa chỉ: Nguyễn Huệ ấp 1 TT sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

NGUYỄN QUỐC HOÀNG

Mã số thuế: 1400100924
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tân Hồng
Địa chỉ: 16 Nguyễn Huệ ấp 1 TT Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

NGUYỄN THANH THỌ

Mã số thuế: 1400100762
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tân Hồng
Địa chỉ: 1197 Trần Hưng Đạo TT sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

NGUYỄN TẤN LỰC

Mã số thuế: 1400100603
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tân Hồng
Địa chỉ: ấp Long Sơn Xã thông Bình, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HUYỆN TÂN HỒNG

Mã số thuế: 1400103114-002
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: TT Sa rày, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

CỬA HÀNG XĂNG DẦU THỊ TRẤN SA RÀI

Mã số thuế: 1400103562-005
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: Thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

NHÀ MÁY NƯỚC HUYỆN TÂN HỒNG

Mã số thuế: 1400101205-006
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: TT Sa Rày, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

PHÒNG GIAO THÔNG – XÂY DỰNG HUYỆN TÂN HỒNG

Mã số thuế: 1400290633
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tân Hồng
Địa chỉ: ấp 1, TT Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN HỒNG

Mã số thuế: 1400290640
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tân Hồng
Địa chỉ: ấp 3, Thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

TỔ THƯƠNG MẠI

Mã số thuế: 1400290591
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tân Hồng
Địa chỉ: TT sa rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN TÂN HỒNG

Mã số thuế: 1400290626
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tân Hồng
Địa chỉ: Đường 1/6, ấp 3, Thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

PHÒNG TÀI CHÁNH VẬT GIÁ TÂN HỒNG

Mã số thuế: 1400290577
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tân Hồng
Địa chỉ: TT sa rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TÂN HUY

Mã số thuế: 1400370198
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tân Hồng
Địa chỉ: ấp 1, Thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

DNTN NGUYỄN VĂN MÀ

Mã số thuế: 1400377002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tân Hồng
Địa chỉ: ấp Gò bói Xã Tân hộ cơ, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯỚC TÀI 2

Mã số thuế: 1400102329-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thị xã Hồng Ngự
Địa chỉ: ấp Long Sơn Ngọc, Xã Thông Bình, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN BẢY THẢO

Mã số thuế: 1400387339
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tân Hồng
Địa chỉ: ấp 1, Thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

NÔNG TRƯỜNG GIỒNG GĂNG

Mã số thuế: 1400388484
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: ấp An Tài, Xã An phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

1 2 3 18