Doanh nghiệp, công ty tại Huyện Tam Nông - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Tam Nông

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NAM HOÀNG ĐỒNG THÁP

Mã số thuế: 1402120242
Chi cục thuế: Cục Thuế Đồng Tháp
Địa chỉ: Khóm 2, Thị Trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp

DNTN QUAN SANG

Mã số thuế: 1400142307
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: ấp Phú thọ , xã An Long, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIỆN THỊNH

Mã số thuế: 1402119254
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tam Nông
Địa chỉ: ấp Phú Lâm, Xã Phú Thành B, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

HTX NÔNG NGHIỆP PHÚ THỌ

Mã số thuế: 1400295134
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tam Nông
Địa chỉ: Số nhà 254, ấp Phú Lợi, Xã An Long, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

HTX NÔNG NGHIỆP SỐ 1 XÃ PHÚ NINH

Mã số thuế: 1400345427
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tam Nông
Địa chỉ: ấp 3 Xã Phú Ninh, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN TAM NÔNG

Mã số thuế: 1400463854
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tam Nông
Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

DNTN HOANH TUỆ

Mã số thuế: 1400378969
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tam Nông
Địa chỉ: ấp 1 TT tràm chim, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

HTX NÔNG NGHIỆP LONG AN B

Mã số thuế: 1400402883
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tam Nông
Địa chỉ: ấp Long An B, Xã Phú thọ, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN TÂN LẬP

Mã số thuế: 1400442244
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tam Nông
Địa chỉ: 161 Nguyễn Chí Thanh, TT Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN TUYẾT NHUNG

Mã số thuế: 1400226765
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tam Nông
Địa chỉ: Số 11, ấp Phú Thọ, xã An Long, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH NGỌC NGỌC VI

Mã số thuế: 1402119656
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tam Nông
Địa chỉ: Số 243/1, ấp B, Xã Phú Cường, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGỌC MỸ TAM NÔNG

Mã số thuế: 1402119511
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tam Nông
Địa chỉ: Số 145, ấp B, Xã Phú Cường, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

CỬA HÀNG XĂNG DẦU HÒA BÌNH ( ĐỔI TÊN TỪ CỬA HÀNG XĂNG DẦU HƯNG THẠNH )

Mã số thuế: 1400103562-003
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: ấp 2, Xã Hoà Bình, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

CỬA HÀNG XĂNG DẦU TAM NÔNG

Mã số thuế: 1400103562-009
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: Thị trấn Trànm Chim, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÀM CHIM

Mã số thuế: 1400103562-008
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: TT Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU PHÚ THÀNH A

Mã số thuế: 1400103562-007
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: Xã Phú Thành, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HUYỆN TAM NÔNG

Mã số thuế: 1400103114-004
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: TT Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

NHÀ MÁY NƯỚC HUYỆN TAM NÔNG

Mã số thuế: 1400101205-007
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: TT Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

BƯU ĐIỆN HUYỆN TAM NÔNG

Mã số thuế: 1400104037-006
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: ấp 2, Thị Trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BA TẶNG

Mã số thuế: 1400140500
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: 133 ấp Long phú A , Xã Phú Thành A, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

DNTN LIÊN QUANG

Mã số thuế: 1400142025
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tam Nông
Địa chỉ: ấp Phú thọ , xã An Long, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ AN LONG

Mã số thuế: 1400141092
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tam Nông
Địa chỉ: ấp Phú Thọ , xã An Long, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

DNTN TRUNG HOÀ

Mã số thuế: 1400142233
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: 630 ấp Phú thọ , xã An Long, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

HỢP TÁC XÃ CƠ GIỚI CÔNG TRÌNH TAM NÔNG

Mã số thuế: 1400140973
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tam Nông
Địa chỉ: ấp II, Thị trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

DNTN CHÍ MẾN

Mã số thuế: 1400141920
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tam Nông
Địa chỉ: 590A ấp Phú thọ , xã An Long, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

DNTN GIÁO KHÔI

Mã số thuế: 1400142152
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tam Nông
Địa chỉ: ấp Phú thọ , xã An Long, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

HIỆU THUỐC HUYỆN TAM NÔNG

Mã số thuế: 1400102985-014
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: 547 QL 30 xã An Long, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

PHÒNG TƯ PHÁP TAM NÔNG

Mã số thuế: 1400290672
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tam Nông
Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN TAM NÔNG

Mã số thuế: 1400290665
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tam Nông
Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

TỔ THƯƠNG NGHIỆP H. TAM NÔNG

Mã số thuế: 1400290697
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Tam Nông
Địa chỉ: đường 30/4 ấp 2 TT tràm chim, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

1 2 3 18