Doanh nghiệp, công ty tại Huyện Lấp Vò - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Lấp Vò

DNTN MƯỜI TO

Mã số thuế: 1400225521
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lấp Vò
Địa chỉ: ấp An Lợi B xã Định Yên, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

LÒ ĐƯỜNG CHÁNH YÊN

Mã số thuế: 1400319522
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lấp Vò
Địa chỉ: 756 ấp An Ninh, Định An, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN VIỆT ĐỨC

Mã số thuế: 1400351075
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lấp Vò
Địa chỉ: QL 80, ấp Bình Phú Quới, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI KIM HƯNG

Mã số thuế: 1400401142
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: QL 80 ấp Bình Phú Qưới, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG NGỌC THÀNH

Mã số thuế: 1400570486
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lấp Vò
Địa chỉ: Số 95, ấp Nhơn Qưới, xã Vĩnh Thạnh, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀ NGỌC THU

Mã số thuế: 1400224408
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lấp Vò
Địa chỉ: ấp Tân Thuận B, Xã Tân Mỹ, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN NGUYỄN THỊ LANG

Mã số thuế: 1400223147
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: Số 241, ấp Bình Hòa, thị trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN NĂM TẠO

Mã số thuế: 1400219694
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lấp Vò
Địa chỉ: ấp An Ninh, xã Định An, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN QUANG NGỌC

Mã số thuế: 1400220763
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lấp Vò
Địa chỉ: ấp An Ninh, xã Định An, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

DNTN HIẾU THUẬN

Mã số thuế: 1400219493
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: xã Lòng Hưng A, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

DNTN QUYỀN

Mã số thuế: 1400223595
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lấp Vò
Địa chỉ: TT/ Lấp Vò, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN TẤN TÀI 1

Mã số thuế: 1400220604
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lấp Vò
Địa chỉ: ấp An Bình, Hội An Đông, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN TÍN NGHĨA

Mã số thuế: 1400223330
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lấp Vò
Địa chỉ: ấp Bình Hiệp, xã Bình Thạnh Trung, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

TRẦN THỊ PHẤN

Mã số thuế: 1400225708
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lấp Vò
Địa chỉ: ấp Hưng Lợi Đông xã Long Hưng B, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

PHÒNG GIAO THÔNG – XÂY DỰNG LẤP VÒ

Mã số thuế: 1400290827
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lấp Vò
Địa chỉ: QL 80, Thị trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

PHÒNG XÂY DỰNG VÀ QLĐT

Mã số thuế: 1400290954
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lấp Vò
Địa chỉ: quốc lộ 80 TT lấp vpf, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

UBND XÃ LONG HƯNG B

Mã số thuế: 1400290802
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lấp Vò
Địa chỉ: Xã Long Hưng B, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

DNTN MINH CHIẾU

Mã số thuế: 1400319681
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lấp Vò
Địa chỉ: ấp Bình lợi xã Bình thành, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TN VIỆT TIẾN

Mã số thuế: 1400223362-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lấp Vò
Địa chỉ: ấp An Bình, Xã Hội An Đông, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỮU THÀNH

Mã số thuế: 1400106034-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Sa Đéc
Địa chỉ: Số 350, ấp Tân Bình, Xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH NHƠN HÒA

Mã số thuế: 1400384313
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: ấp Bình Quới 1 Xã Bình thành, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

CHI NHÁNH DNTN PHÚC HIỆP 2

Mã số thuế: 1400322846-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lấp Vò
Địa chỉ: 109 A ấp Hưng Lợi Đông, Xã Long Hưng B, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN THANH LAM

Mã số thuế: 1400437935
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lấp Vò
Địa chỉ: ấp An Thạnh, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NHI

Mã số thuế: 1400457353
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lấp Vò
Địa chỉ: 96 ấp Bình Phú Quới, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN KHÁNH TOÀN

Mã số thuế: 1400459664
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lấp Vò
Địa chỉ: Quốc lộ 80, ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thạnh, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN LẤP VÒ

Mã số thuế: 1400460363
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lấp Vò
Địa chỉ: Khóm Bình Thạnh 2 Khu đô thị mới, Thị trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

DNTN BA THẬT

Mã số thuế: 1400462064
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lấp Vò
Địa chỉ: ấp Bình Hoà, xã Bình Thạnh Trung, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

ĐẠI DIỆN CẢNG VỤ ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA TẠI ĐỒNG THÁP

Mã số thuế: 0301456910-007
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: Quốc lộ 80, ấp Vĩnh Phú, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH XD ĐIỆN NAM VIỆT

Mã số thuế: 1400470890
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lấp Vò
Địa chỉ: Số 152 ấp Vĩnh hưng, Vĩnh thạnh, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HOÀ THUẬN – XÃ MỸ AN HƯNG B

Mã số thuế: 1400473700
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Lấp Vò
Địa chỉ: ấp An Thuận, xã Mỹ An Hưng B, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

1 2 3 28