Doanh nghiệp, công ty tại Huyện Krông Nô - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Krông Nô

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯƠNG THANH BẢY

Mã số thuế: 6400287534
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Krông Nô
Địa chỉ: Thôn Xuyên Hải, Xã Đức Xuyên, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

CỬA HÀNG SÁCH VP-VH KRÔNG NÔ

Mã số thuế: 6000234601-019
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Krông Nô
Địa chỉ:

CỬA HÀNG THƯƠNG MẠI HUYỆN KRÔNG NÔ

Mã số thuế: 6000178442-011
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Krông Nô
Địa chỉ:

CỬA HÀNG DƯỢC KRÔNG NÔ

Mã số thuế: 6000235098-018
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Krông Nô
Địa chỉ:

HTX VẬN TẢI THÀNH TÂM

Mã số thuế: 6000120072
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Krông Nô
Địa chỉ:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU MINH HẰNG

Mã số thuế: 6000122601
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Krông Nô
Địa chỉ: Thôn Nam Thạnh, Xã Nam Đà, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM PHÚ KHANH

Mã số thuế: 6000120354
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Krông Nô
Địa chỉ:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THU HỒNG

Mã số thuế: 6000120308
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Krông Nô
Địa chỉ:

CÔNG TY ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KINH DOANH KRÔNG NÔ

Mã số thuế: 6000120192
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Krông Nô
Địa chỉ:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NAM NUNG

Mã số thuế: 6000174310
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Krông Nô
Địa chỉ: xã nam nung, Xã Nâm Nung, Huyện Krông Nô, Đắk Nông

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NÔNG NGHIỆP ĐỨC LẬP

Mã số thuế: 6000174039
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Krông Nô
Địa chỉ:

CÔNG TY LÂM NGHIỆP QUẢNG ĐỨC

Mã số thuế: 6000174790
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Krông Nô
Địa chỉ:

TRẦN ĐÌNH QUANG

Mã số thuế: 6000120072-010
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Krông Nô
Địa chỉ:

TRẦN ĐÌNH QUANG

Mã số thuế: 6000120072-010
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Krông Nô
Địa chỉ:

TRẦN ĐÌNH QUANG

Mã số thuế: 6000120072-010
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Krông Nô
Địa chỉ:

LÊ THỊ BÍCH NGỌC

Mã số thuế: 6000120072-012
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Krông Nô
Địa chỉ:

TRẦN VĂN NGỌC

Mã số thuế: 6000120072-008
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Krông Nô
Địa chỉ:

TRẦN VĂN NGỌC

Mã số thuế: 6000120072-008
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Krông Nô
Địa chỉ:

PHẠM BÁ CƯỜNG

Mã số thuế: 6000120072-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Krông Nô
Địa chỉ:

NGÔ HOÀI NAM

Mã số thuế: 6000120072-002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Krông Nô
Địa chỉ:

TRẦN HỒNG THẠNH

Mã số thuế: 6000120072-003
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Krông Nô
Địa chỉ:

ĐẶNG VĂN MINH

Mã số thuế: 6000120072-005
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Krông Nô
Địa chỉ:

ĐOÀN VĂN CÔNG

Mã số thuế: 6000120072-007
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Krông Nô
Địa chỉ:

ĐINH NGỌC TUẤN

Mã số thuế: 6000120072-009
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Krông Nô
Địa chỉ:

ĐOÀN THANH TẤN

Mã số thuế: 6000120072-006
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Krông Nô
Địa chỉ:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ CẦU ĐƯỜNG CÔNG TÂM

Mã số thuế: 6000377173
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Krông Nô
Địa chỉ:

DOANH NHIỆP TƯ NHÂN THU HỒNG TÚ

Mã số thuế: 6000378427
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Krông Nô
Địa chỉ:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LONG PHÚ

Mã số thuế: 6000391724
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Krông Nô
Địa chỉ:

TRẠM QUẢN LÝ ĐIỆN HUYỆN KRÔNG NÔ

Mã số thuế: 6000393094
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Krông Nô
Địa chỉ:

TRẠM CUNG ỨNG THU MUA HÀNG XUẤT KHẨU HUYỆN KRÔNG NÔ

Mã số thuế: 6000179365-012
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Krông Nô
Địa chỉ:

1 2 3 14