Doanh nghiệp, công ty tại Huyện U Minh - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện U Minh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỲNH MY

Mã số thuế: 2001312012
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện U Minh
Địa chỉ: ấp 1, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SBA

Mã số thuế: 2001312005
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện U Minh
Địa chỉ: ấp 10, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau

DNTN TRƯỜNG SƠN 4

Mã số thuế: 2000241577
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện U Minh
Địa chỉ: ấp 8-Khánh Lâm, Huyện U Minh, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MTV VĂN KHOL

Mã số thuế: 2000240968
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện U Minh
Địa chỉ: Số 29, ấp 1, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau

XN KINH DOANH CBTS XK NGỌC SINH

Mã số thuế: 2000318653-005
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: ấp 6, xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NHÂN LỰC – THƯƠNG MẠI – XÂY DỰNG SÀI GÒN – [email protected]

Mã số thuế: 2001108786
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện U Minh
Địa chỉ: Khu công nghiệp Khánh An, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau

CÔNG TY LÂM NGHIỆP 30/4

Mã số thuế: 2000108279
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: ấp 3, xã Khánh Hoà, Huyện U Minh, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN LƯU HUỲNH

Mã số thuế: 2000237161
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện U Minh
Địa chỉ: Ki ốt số 3, khóm 4, Thị trấn U Minh, Huyện U Minh, Cà Mau

DNTN TRUNG NGÂN

Mã số thuế: 2000243951
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện U Minh
Địa chỉ: 64 ấp 1, xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Cà Mau

DNTN THÀNH BỘ

Mã số thuế: 2000237041
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện U Minh
Địa chỉ: Khóm 2-TT U Minh, Huyện U Minh, Cà Mau

PHÒNG BẢO HIỂM U MINH

Mã số thuế: 2000266437-001
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: TT U Minh, Huyện U Minh, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN TRƯƠNG MINH ĐƯƠNG

Mã số thuế: 2000243528
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện U Minh
Địa chỉ: ấp 3, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN QUỐC KHÁNH 2

Mã số thuế: 2000272328
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện U Minh
Địa chỉ: ấp 8, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau

TRƯƠNG THỊ KHEN I

Mã số thuế: 2000110983-001
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Cửa biển Khánh Hội, xã Khánh Lâm, Huyện U Minh, Cà Mau

CHI NHÁNH THÁI DƯƠNG I

Mã số thuế: 2000331830-001
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: ấp 7, xã Khánh Lâm, Huyện U Minh, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN THU BA

Mã số thuế: 2000352541
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện U Minh
Địa chỉ: Số 106, ấp 3, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau

CHI NHÁNH HẢI SƠN

Mã số thuế: 2000335225-001
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: ấp 6, xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Cà Mau

CN HUỲNH VĂN KIỆT

Mã số thuế: 2000393587-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế TP Cà Mau
Địa chỉ: ấp 1, xã Khánh Hoà, Huyện U Minh, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN TRẦN ĐẮC THẮNG

Mã số thuế: 2000410715
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện U Minh
Địa chỉ: ấp 1, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau

HIỆU THUỐC TRUNG TÂM HUYỆN U MINH

Mã số thuế: 2000100368-022
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: TT U Minh, Huyện U Minh, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU BẢO NINH

Mã số thuế: 2000412536
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện U Minh
Địa chỉ: ấp 11, Xã Khánh Tiến, Huyện U Minh, Cà Mau

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – XÂY DỰNG – NHÂN LỰC TÂN TẤN ĐẠT

Mã số thuế: 2001249681
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện U Minh
Địa chỉ: ấp An Phú, Xã Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau

CỬA HÀNG KINH DOANH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ LƯƠNG THỰC

Mã số thuế: 2000101442-004
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm 1-TT U Minh, Huyện U Minh, Cà Mau

NÔNG TRƯỜNG KHÁNH HỘI

Mã số thuế: 2000109297-003
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: ấp 5-Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau

LÂM NGƯ TRƯỜNG U MINH III

Mã số thuế: 2000125179
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau

CÔNG TY LÂM NGHIỆP U MINH II

Mã số thuế: 2000125080
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: ấp 1- Xã Khánh Hoà, Huyện U Minh, Cà Mau

DNTN NHỰT THÁI

Mã số thuế: 2000244049
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện U Minh
Địa chỉ: ấp 7, xã Khánh Tiến, Huyện U Minh, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN TRƯỜNG SƠN III

Mã số thuế: 2000241432
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện U Minh
Địa chỉ: ấp 3, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN ĐOAN TRANG

Mã số thuế: 2000242108
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện U Minh
Địa chỉ: ấp 1, Xã Khánh Hội, Huyện U Minh, Cà Mau

DNTN TÁM TÌNH

Mã số thuế: 2000237274
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện U Minh
Địa chỉ: ấp 5, Khánh An, Huyện U Minh, Cà Mau

1 2 3 21