Doanh nghiệp, công ty tại Huyện Trần Văn Thời - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Trần Văn Thời

DNTN DIỆP LỆ HỒNG

Mã số thuế: 2000416266
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Trần Văn Thời
Địa chỉ: ấp Công Nghiệp, xã Lợi An, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TRẦN VĂN THỜI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CÀ MAU

Mã số thuế: 2000101918-008
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm 9, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

DNTN TRẦN ANH DUY

Mã số thuế: 2000417037
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Trần Văn Thời
Địa chỉ: ấp Rạch Bần, xã Phong Lạc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CHI NHÁNH ÚT TỔNG

Mã số thuế: 2000410874-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Trần Văn Thời
Địa chỉ: ấp Rạch Bần, xã Phong Lạc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

DNTN HỒNG NHIỄU

Mã số thuế: 2000422615
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Trần Văn Thời
Địa chỉ: KV1, TT Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CTY CP TƯ VẤN-ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG SƠN

Mã số thuế: 2000440082
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Trần Văn Thời
Địa chỉ: K7, TT Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

TRƯỜNG TIỂU HỌC 3 KHÁNH HẢI

Mã số thuế: 2000977381-060
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Trần Văn Thời
Địa chỉ: Khánh Hưng A, Xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

DNTN TRẦN VĂN CƯỜNG

Mã số thuế: 2000417044
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Trần Văn Thời
Địa chỉ: K5, TT Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CHI NHÁNH CỬA HÀNG XĂNG DẦU SÔNG ĐỐC – CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900291730-018
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khu vực 1, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CHI NHÁNH HIỆP THÀNH

Mã số thuế: 2000269935-002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Trần Văn Thời
Địa chỉ: K5, TT Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CHI NHÁNH HOÀNG HÙNG

Mã số thuế: 2000265465-001
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: K7 (Nông trường Sông Đốc), Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

TRẠM THU MUA THUỶ SẢN SÔNG ĐỐC

Mã số thuế: 2000104323-005
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: K3, TT Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

DNTN NGÔ HOÀNG TUẤN

Mã số thuế: 1900286610
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Trần Văn Thời
Địa chỉ: ấp Bãi Ghe, xã Khánh Hải, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

DNTN PHAN MINH THẮNG

Mã số thuế: 2000426987
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Trần Văn Thời
Địa chỉ: K7, TT Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

DNTN MAI TRINH

Mã số thuế: 2000431916
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Trần Văn Thời
Địa chỉ: K7, TT Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CHI NHÁNH CTY TNHH BÍCH KHẢI

Mã số thuế: 2000433663-001
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Tổ 6, KV6, TT Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN ĐẶNG LỢI

Mã số thuế: 2000435519
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Trần Văn Thời
Địa chỉ: Số 117, khóm 3, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

DNTN TRẦN THỊ TÀN

Mã số thuế: 2000437393
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Trần Văn Thời
Địa chỉ: ấp Đất Cháy, xã Phong Lạc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

DNTN LÊ MINH NGUYỆT

Mã số thuế: 2000257802
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khu vực 2-TT Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CÔNG TY TNHH ĐỒNG BẰNG

Mã số thuế: 2000441382
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Trần Văn Thời
Địa chỉ: khóm1, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

DNTN NGUYỄN VĂN TRƯỚC

Mã số thuế: 2000427003
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Trần Văn Thời
Địa chỉ: ấp Dao Vàm, xã Lợi An, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

DNTN NGUYỄN THANH

Mã số thuế: 2000431144
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Trần Văn Thời
Địa chỉ: ấp Công Điền, xã Phong Lạc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

DNTN MỸ THUYỀN I

Mã số thuế: 2000434811
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Trần Văn Thời
Địa chỉ: KV1, TT Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN THANH HUẤN

Mã số thuế: 2000388964
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Trần Văn Thời
Địa chỉ: ấp Mũi Tràm B, Xã Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN NHÂN HƯNG

Mã số thuế: 2000437971
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Trần Văn Thời
Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

PHÂN XƯỞNG ĐÓNG MỚI VÀ SỬA CHỮA TÀU THUYỀN

Mã số thuế: 2000100706-003
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CHI NHÁNH QUỐC BÌNH 2

Mã số thuế: 2000376983-002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế TP Cà Mau
Địa chỉ: ấp 11, TT Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

KHU DU LỊCH HÒN ĐÁ BẠC

Mã số thuế: 2000411229-001
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: ấp Kinh Hòn, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRẦN VĂN THỜI

Mã số thuế: 2000269822-022
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Trần Văn Thời
Địa chỉ: K1 TT Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TPM

Mã số thuế: 2000442185
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Trần Văn Thời
Địa chỉ: Khóm 11, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

1 2 3 29