Doanh nghiệp, công ty tại Huyện Thới Bình - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Thới Bình

DNTN HOÀNG PHẾN

Mã số thuế: 2000212304
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thới Bình
Địa chỉ: Xã Tân Lộc Đông, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CỬA HÀNG XĂNG DẦU SÔNG TRẸM

Mã số thuế: 2000109850-014
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Lâm ngư trường Sông Trẹm, Huyện Thới Bình, Cà Mau

TRẦN THỊ ỬNG

Mã số thuế: 2000209421
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thới Bình
Địa chỉ: Xóm Mới xã Biển Bạch Đông, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CN DNTN ÚT DẬY III

Mã số thuế: 2000212079-002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thới Bình
Địa chỉ: ấp 10 xã Tân Lộc, Huyện Thới Bình, Cà Mau

DNTN CHÍ CÔNG 2

Mã số thuế: 2000413201
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thới Bình
Địa chỉ: ấp Xóm Mới, xã Biển Bạch Đông, Huyện Thới Bình, Cà Mau

TRẠM THU MUA THUỶ SẢN CHỢ HỘI

Mã số thuế: 2000103619-001
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: ấp Tràm Thẻ-Tân Phú, Huyện Thới Bình, Cà Mau

DNTN TRẦN VĂN THỜI

Mã số thuế: 2000204656
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thới Bình
Địa chỉ: ấp 6 Thị trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình, Cà Mau

DNTN SÁU THỜI

Mã số thuế: 2000209125
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thới Bình
Địa chỉ: Xóm Mới xã Biển Bạch Đông, Huyện Thới Bình, Cà Mau

DNTN KIM CƯƠNG

Mã số thuế: 2000211780
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thới Bình
Địa chỉ: ấp 3 xã Tân Lộc, Huyện Thới Bình, Cà Mau

DNTN TRẦN MINH CHÂU

Mã số thuế: 2000208347
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thới Bình
Địa chỉ: ấp 1 xã Trí Phải, Huyện Thới Bình, Cà Mau

DNTN TẤN LỘC

Mã số thuế: 2000211082
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thới Bình
Địa chỉ: ấp 4 xã Thới Bình, Huyện Thới Bình, Cà Mau

DNTN LƯƠNG DUNG

Mã số thuế: 2000208442
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thới Bình
Địa chỉ: ấp 6 xã Trí Phải, Huyện Thới Bình, Cà Mau

DNTN MINH THẾ

Mã số thuế: 2000215249
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thới Bình
Địa chỉ: khóm 9, Thị trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình, Cà Mau

NGÂN HÀNG NN VÀ PTNT HUYỆN THỚI BÌNH

Mã số thuế: 2000106507-003
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: K8, Thị trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG TÂY NAM

Mã số thuế: 2000266469
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: ấp 1, Xã Trí Phải, Huyện Thới Bình, Cà Mau

DNTN NGÔ BÉ

Mã số thuế: 2000313408
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thới Bình
Địa chỉ: ấp 3, xã Trí Phải, Huyện Thới Bình, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN NGUYỄN NGỌC ÁNH

Mã số thuế: 2000325851
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thới Bình
Địa chỉ: ấp 1, Xã Trí Phải, Huyện Thới Bình, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN PHƯỚC NGUYÊN

Mã số thuế: 2000336927
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thới Bình
Địa chỉ: Khóm 8, Thị trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình, Cà Mau

DNTN VĨNH CHÂU

Mã số thuế: 2000357395
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: ấp 4, xã Tân Lộc, Huyện Thới Bình, Cà Mau

NGUYỄN VĂN TÈO

Mã số thuế: 2000229900-005
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm 1, TT Thới Bình, Huyện Thới Bình, Cà Mau

DNTN ĐÔNG THÁI

Mã số thuế: 2000360359
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thới Bình
Địa chỉ: ấp 3, TT Thới Bình, Huyện Thới Bình, Cà Mau

DNTN NGÔ VĂN KỲ

Mã số thuế: 2000205924
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thới Bình
Địa chỉ: ấp 11 xã Tân Lộc, Huyện Thới Bình, Cà Mau

DNTN BÙI VĂN TỰ

Mã số thuế: 2000472239
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thới Bình
Địa chỉ: ấp 10, xã Tân Lộc Bắc, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CHI NHÁNH THẠNH HƯNG

Mã số thuế: 2000346900-001
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Số 32A, Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Cà Mau

DNTN NHẬT TÂN I

Mã số thuế: 2000369545
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thới Bình
Địa chỉ: ấp 6, TT Thới Bình, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CHI NHÁNH THU MUA TÔM NGUYÊN LIỆU SỐ 1

Mã số thuế: 2000399589-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế TP Cà Mau
Địa chỉ: ấp 2, Tân Lộc, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CHI NHÁNH CTY TNHH XNK TMDV VINH PHÁT TẠI CÀ MAU

Mã số thuế: 0302630174-001
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: ấp 7, xã Tân Lộc, Huyện Thới Bình, Cà Mau

DNTN PHƯƠNG HÙNG

Mã số thuế: 2000432596
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thới Bình
Địa chỉ: ấp Lê Giáo, xã Biển Bạch Đông, Huyện Thới Bình, Cà Mau

CÔNG TY TNHH MTV CHÍ NGOAN

Mã số thuế: 2000411490
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Thới Bình
Địa chỉ: ấp Kinh 5B, Xã Tân Phú, Huyện Thới Bình, Cà Mau

HIỆU THUỐC TRUNG TÂM HUYỆN THỚI BÌNH

Mã số thuế: 2000100368-023
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: TT Thới Bình, Huyện Thới Bình, Cà Mau

1 2 3 24