Doanh nghiệp, công ty tại Huyện Phú Tân - VietnamBiz

CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Phú Tân

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐÔNG NGOÁN

Mã số thuế: 2000183050
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Tân
Địa chỉ: ấp kết Nghĩa, Xã Tân Hải, Huyện Phú Tân, Cà Mau

CHI NHÁNH DNTN NGUYỄN HOÀNG THI I

Mã số thuế: 2000359723-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Tân
Địa chỉ: ấp Kiến Vàng B, xã Việt Thắng, Huyện Phú Tân, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN HỒNG HƯNG

Mã số thuế: 2000189743
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Tân
Địa chỉ: ấp Cái Đôi, Xã Phú Tân, Huyện Phú Tân, Cà Mau

DNTN DUY HOÀNG

Mã số thuế: 2000309232
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Tân
Địa chỉ: xã Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Cà Mau

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ SÀO LƯỚI

Mã số thuế: 2000107589
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: ấp Gò Công, Xã Nguyễn Việt Khái, Huyện Phú Tân, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN CHÍ THIỆN

Mã số thuế: 2000182748
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Tân
Địa chỉ: ấp Cái Đôi, Xã Phú Tân, Huyện Phú Tân, Cà Mau

DNTN BẢO TOÀN

Mã số thuế: 2000284186
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Tân
Địa chỉ: 342 ấp Gò Công, xã Việt Khái, Huyện Phú Tân, Cà Mau

TRẠM THU MUA THUỶ SẢN

Mã số thuế: 2000190227-001
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Tân hưng Tây, Huyện Phú Tân, Cà Mau

DNTN XĂNG DẦU MINH THANG

Mã số thuế: 2000411109
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Tân
Địa chỉ: ấp Rạch Chèo, xã Tân Hưng Tây, Huyện Phú Tân, Cà Mau

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX

Mã số thuế: 2000102580
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Khóm II, Thị trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN HỮU NGHĨA

Mã số thuế: 2000189687
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Tân
Địa chỉ: Số 127, ấp Cái Đôi, Xã Phú Tân, Huyện Phú Tân, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN NGỌC THÀNH

Mã số thuế: 2000189101
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Tân
Địa chỉ: ấp Vàm Đình, xã Phú Thuận, Huyện Phú Tân, Cà Mau

DNTN KIM PHA

Mã số thuế: 2000189510
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Tân
Địa chỉ: Cái Đôi-Phú Tân, Huyện Phú Tân, Cà Mau

DNTN PHÁT HƯNG

Mã số thuế: 2000189260
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Tân
Địa chỉ: Lung Môn-Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Cà Mau

DNTN BA DŨNG

Mã số thuế: 2000189214
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Tân
Địa chỉ: Cống Đá -Phú Tân, Huyện Phú Tân, Cà Mau

DNTN THANH TUYỀN

Mã số thuế: 2000181409
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Tân
Địa chỉ: Cái Đôi Vàm-TT Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Cà Mau

DNTN SÁU HUYỀN

Mã số thuế: 2000182674
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Tân
Địa chỉ: Đầu Sấu-Phú Tân, Huyện Phú Tân, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN VĨNH PHÁT

Mã số thuế: 2000182829
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Tân
Địa chỉ: ấp Cái Đôi, Xã Phú Tân, Huyện Phú Tân, Cà Mau

DNTN BẢY NỮA

Mã số thuế: 2000182603
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Tân
Địa chỉ: 212 Cái Cám-Phú Tân, Huyện Phú Tân, Cà Mau

DNTN HUY CHƯƠNG

Mã số thuế: 2000182970
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Tân
Địa chỉ: Cái Đôi -Phú Tân, Huyện Phú Tân, Cà Mau

DNTN CHÍ HÔN

Mã số thuế: 2000182882
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Tân
Địa chỉ: Phú Tân, Huyện Phú Tân, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN TRẦN KHIÊM

Mã số thuế: 2000189045
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Tân
Địa chỉ: ấp Thọ Mai, Xã Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Cà Mau

DNTN ĐA NAM

Mã số thuế: 2000269967
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Tân
Địa chỉ: Xã Tân Hưng Tây, Huyện Phú Tân, Cà Mau

DNTN ÚT TỆN

Mã số thuế: 2000286105
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Tân
Địa chỉ: KV IV, ấp Tân Hải, TT Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Cà Mau

DNTN NGÔ NGHIÊM

Mã số thuế: 2000286070
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Tân
Địa chỉ: ấp Cái Đôi Vàm, TT Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN LUÔNG SƠN

Mã số thuế: 2000313479
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Tân
Địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Cà Mau

CTY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC ĐÁ ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 2000313729
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Tân
Địa chỉ: Thị trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Cà Mau

DOANH NGHIỆP TN CÔNG DANH

Mã số thuế: 2000323741
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Tân
Địa chỉ: ấp Gò Công, Xã Nguyễn Việt Khái, Huyện Phú Tân, Cà Mau

DNTN HIỆP LỰC

Mã số thuế: 2000324791
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Tân
Địa chỉ: KV 1, ấp Cái Đôi Vàm, TT Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Cà Mau

DNTN NHỰT TRƯỜNG

Mã số thuế: 2000325643
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Huyện Phú Tân
Địa chỉ: KV2, TT CáI Đôi Vàm, Huyện Phú Tân, Cà Mau

1 2 3 17